Koronatilanne

Viitaten Suomen hallituksen linjaukseen 17.3.2020 ja Suomen Punaisen Ristin ohjeistuksiin, keskeytämme kaikki Kuusankosken osaston kasvokkain tapahtuvat yksilö- ja ryhmäkokoontumiset 30.4.2020 asti. Hyödynnämme tulevissa kokouksissa, tai esimerkiksi ystävätoiminnassa, puhelin- ja verkkoyhteyksiä.  

Osaston hälytyksellinen toiminta Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) jatkuu normaalisti ja siinä huomioidaan sillä hetkellä voimassa olevat THL:n suosittamat varotoimenpiteet. Vapaaehtoiset eivät osallistu Vapepan tilaisuuksiin tai hälytystehtäville, jos hänellä on vähäisiäkin flunssan oireita tai jos hän on sairastunut.

Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) koulutettuja vapaaehtoisia voidaan tarpeen tullen käyttää korona-virukseen liittyvissä toimissa mm. viranomaisten puhelinneuvonnassa ja erilaisissa ensihuollollisissa tehtävissä. Näihin tehtäviin lähteminen tapahtuu aina viranomaisen ja Punaisen Ristin piiritoimiston yhteisellä päätöksellä. Vapaaehtoisia ei saa käyttää tehtävissä, joissa he altistuvat korona-virukselle.