Toiminta koronavirusepidemian aikana Hämeen piirissä

SPR Hämeen piirin osastoille

Yleistä

Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin ja tämä koskee meitä kaikkia. Punainen Risti ei ole lakkauttamassa toimintaansa, vaan muuttaa auttamisen muotoaan. Asiat varmasti täsmentyvät ja auttamisen muodot selkeytyvät päivittäin. Olemme myös valmiina viranomaisten niin pyytäessä. 

Valtiojohto on päättänyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja näin ollen osastojen kevätkokoukset siirretään tulevaisuuteen. Harkintanne ja mahdollisuuksienne mukaan voitte siirtää kevätkokouksen asiat syyskokouksen yhteyteen. Lisäksi osastojen ylläpitämät toimitilat suljetaan. Yleisohjeena voi siis todeta, että kaikki ei-välttämättömät toiminnot kevään osalta on ajettava alas. Puhelinkontakteihin ja verkossa tapahtuvaan kommunikointiin kannustamme. Olemme asiassa myös piiristä käsin aktiivisia. 

Piirin kokouksen siirtämisestä päättää piirin hallitus, mutta piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esitys on, että se siirretään myöhemmäksi. Näin ollen ehdokasasettelun aikaa jatketaan, mutta tarkemmat ohjeet tulevat kun mahdollinen päivämäärä saadaan sovittua. Yleiskokoukseen liittyvistä päätöksistä tiedotamme heti, jos sellaisia tehdään. Toistaiseksi ei ole tehty. 

Piirissä toimitaan valmiussuunnitelman mukaisella organisaatiolla ja tilannetta seurataan jatkuvasti. Piiritoimiston työntekijät ovat tavoittavissa puhelimitse soittamalla tai sähköpostitse arkisin virka-aikaan. Välttäkää asiointia muulla tavoin, mm. sosiaalisen median kautta. Piiritoimistossa ei vastaanoteta ihmisiä.

Mikäli teillä tulee erittäin kiireellistä asiaa virka-ajan ulkopuolella, voitte ottaa yhteyttä ohjelmapäällikkö Salla Heiskaseen 040 809 3568 tai toiminnanjohtaja Pentti Savolaiseen 040 776 4891.

Piiritoimiston valmius ja vastuutehtävät on toistaiseksi jaettu seuraavasti: 

 • Valmius ja terveys: Tommi Mattila ja Pirjo Mattila 
 • Henkinen tuki, sosiaalinen hyvinvointi ja ystävät: Johanna Raivio ja Leila Ahonen
 • Spontaanit vapaaehtoiset, osastotuki, sääntömääräiset asiat: Marjut Välimaa ja Hanne-Miia Niemi
 • Yleisjohto: Pentti Savolainen ja Salla Heiskanen

Tulemme lähettämään osastoihin infokirjeen huhtikuun loppuun asti kerran viikossa keskiviikkoisin. Piirin Rednet sivulla on päivittyvä sivu, johon nämä osastoille sähköpostitse lähetetyt osasto-ohjeet päivitetään kootusti. Eri toimialat ovat lähettäneet omia infojaan osastojen toimijoille viime ja tämän viikon aikana. Jatkossa keskitämme kaiken tiedon tähän infokirjeeseen.
 

Tässä lyhyesti tärkeimmät nostot:

Olemme aloittaneet koronaan liittyvätvalmiusinfot. Pidämme niitä toistaiseksi joka torstai-ilta klo 17.30-18.30. Välitättehän oheista linkkiä ja tätä kirjettä osastoissanne laajasti. Infoiltoihin voitte lähettää etukäteiskysymyksiä vielä samana päivänä klo 12 saakka. Kysymykset tulee osoittaa osoitteeseen pirjo.mattila@redcross.fi. Alla linkki, jolla pääsette infoon osallistumaan.

INFO SPR:n varautuminen Korona epidemiaan klo 17:30-18:30

Huomio: nyt osastoissa tehtävät toimet

Punainen Risti varautuu pitkäkestoiseen operaatioon. Nyt on hyvä aika vielä tarkistaa osaston omat resurssit ja tehdä tarvittavat täydennykset:

 • Ovatko avainhenkilöiden käytettävyys ja yhteystiedot ajan tasalla?
 • Onko osastolla Punaisen Ristin vapaaehtoisliivejä riittävästi?
 • Onko uusien vapaaehtoisten vastaanotto mietittynä?

Ystävätoiminnan asiakkaiden ja omaisten kyselyjä on tullut paljon keskustoimistoon ja piiriin. Pyydämme osastoja arvioimaan, voisivatko ystävävälitykset laajentaa tai lisätä päivystysaikojaan tässä tilanteessa.

SPR Valtakunnallinen Auttava puhelin

Puhelin on auki maanantaista lauantaihin klo 9-21 ja vapaaehtoisten puhelinauttajien vuorot ovat kolmen tunnin mittaisia. Ainakin alkuvaiheessa linjoja on viisi, jolloin puhelinauttajia tarvitaan 20 per päivä.

Tässä vaiheessa puhelinauttamiseen haetaan vapaaehtoisia henkisen tuen kouluttajista ja henkisen tuen ryhmäläisistä sekä terveyspisteiden vapaaehtoisista. Näiden ryhmien vetäjille lähetetään yksityiskohtaista tietoa viimeistään torstaina 26.3.20. Koulutus puhelinvapaaehtoisille järjestetään lauantaina 28.3.20. Jos haluat tähän toimintaan mukaan, vaikka et kuulu ylläoleviin ryhmiin, niin ota yhteyttä Leilaan p. 040 135 8717 tai leila.ahonen@redcross.fi.

Henkisen tuen koulutukset

Järjestämme ensimmäisen Henkinen tuki poikkeusoloissa -webinaarikoulutuksen keskiviikkona 1.4.20 klo 17-19. Tämä koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu piirin ystävävälittäjille ja henkisen tuen ryhmäläisille. Koulutuksia on jatkossa säännöllisesti, seuraava koulutus on 8.4.20 klo 17-19. Koulutuksen ajankohdat ja osallistumislinkit lisätään pikimmiten SPR Hämeen piirin koulutuskalenteriin (Rednet).

Uusien vapaaehtoisten vastaanottaminen

Oma Punainen Risti on järjestön työkalu uusien vapaaehtoisten vastaanottamista varten. Auttamishaluiset ohjataan luomaan profiili Omaan ja myös osaston kotisivujen yhteystiedot Rednetissä on tärkeä päivittää ajan tasalle. Seuratkaa Omaa Osaston hallinta –sivulla viikoittain ja kontaktoikaa uudet ilmoittautuneet. Uusille voi lähettää linkin Rednetin perehdytyssivulle, kiittää yhteydenotosta ja kehottaa odottamaan lisäohjeita. Jos osastolla ei vielä ole Oma käytössä, piiri voi pyynnöstä lähettää viikoittain listan uusista vapaaehtoisista (pyynnöt marjut.valimaa@redcross.fi).

Osasto voi jo nyt kutsua uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, vaikka auttamistehtävän muoto ei vielä olisikaan tiedossa. Ohje tähän ja muuhun Oman käyttöön löytyy Rednetistä Oma Punainen Risti –tukisivustolta.  
 
Oman hyödyt osastolle erityisesti tässä tilanteessa:  

 • pystyy seuramaan reaaliajassa uusien vapaaehtoisten ilmoittautumista 
 • saa heti tietoa uudesta vapaaehtoisesta (kulkemismahdollisuudet, kieli yms) 
 • Tietosuojan mukainen vapaaehtoistoimijoiden listaus 
 • Rekrytointi tiettyyn vapaaehtoistehtävään on helppo tehdä Oman kautta 
 • Vapaaehtoisten tiedot käytössä tilanteen tasaannuttuakin 

Kaikissa Oman käyttöön liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Marjutiin (marjut.valimaa@redcross.fi, 040 809 6853), Riittaan (riitta.konttinen@redcross.fi, 040 589 5783) tai Petriin (petri.peltonen@redcross.fi, 040 809 6854). 

Lisäksi vielä…

Kustannusten korvaamisesta

SPR:n on tarkentamassa ohjeistustaan Korona-operaatiosta vapaaehtoisille aiheutuvien kulujen korvaamisesta.  Tästä tiedotetaan lähipäivinä tarkemmin. Jos kunta tai viranomainen pyytää Punaista Ristiä avukseen, niin lähtökohtaisesti ne vastaavat aiheutuneista kustannuksista, mutta samalla on hyvä sopia myös vapaaehtoisten kulukorvausten (matkakulut jne) korvaamisesta.

Vapaaehtoisten tekemien tuntien kirjaaminen

Osaston kannattaa jo nyt kirjata muistiin vapaaehtoisten tekemät tunnit. Järjestö kerää enemmin tai myöhemmin tilastoihinsa tietoa siitä kuinka monta auttamistuntia vapaaehtoiset ovat tehneet.

Tässä vaiheessa tuntien kerääminen voi tapahtua osastossa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tuntien kirjaaminen ohjeistetaan tarvittaessa myöhemmin erikseen.

RedNetissä  päivittyvät koronaohjeet ja -infot:

Tässä koronaepidemia tilanteessa ohjeet muuttuvat ja päivittyvät nopeaan tahtiin. Rednet:ssa on keskustoimiston kokoama päivittyvä koronainfo, sitä kannattaa seurata säännöllisesti https://rednet.punainenristi.fi/Koronaohje

SPR Hämeen piirin infokirjeet löytyvät myös RedNet:sta https://rednet.punainenristi.fi/node/59582

Liitteenä taulukko osastojen toimista

Pyydämme osastoja  tarkistamaan liitteessä olevat tiedot ja ilmoittamaan piiritoimistoon Korona-operaatioon liittyvät varautumis- ja mahdolliset avustustoimet. Tällä tavoin piiri osaa ennakoida resurssien käyttöä ja tarvetta. Tiedot tulee ilmoittaa valmiuspäällikkö Tommi Mattilalle joko puhelimitse (040 589 5780) tai sähköpostitse (tommi.mattila@redcross.fi).

Terveisin

Pentti Savolainen

toiminnanjohtaja

ja koko piiritoimiston väki!