Etäkahvila - kohtaamisia poikkeusoloissa

Marja Juonala
Kuvaaja: Marja Juonala

Nuorisotiimillä heräsi ajatus ETÄKAHVILOISTA, kun esimerkiksi kohtaamiskahvilat jouduttiin sulkemaan koronaviruksen vuoksi.      

Tavoitteena on auttaa niitä, jotka erityisesti tarvitsevat keskusteluapua ja kohtaamisia poikkeusoloissa, samoin saattaa auttamishaluiset ja avuntarvitsijat yhteen ja tuoda turvaa poikkeuksellisena aikana.

Etäkohtaamiskahvila on pienryhmä netissä, verkkoalustalla. Ryhmässä voidaan keskustella eri teemoista: koronavirukseen ja poikkeustilaan liittyvästä huolesta tai kevyemmistä, hyvinvointia vahvistavista aiheista.

Keskustelussa käytetään apuna sovellusta. Esim. Google Hangouts, Messenger-videopuhelu, Skype- tai Whatsapp- videokeskustelu (4 hlöä kerrallaan). 

 

Toimenpiteet:

- Kartoittakaa toiminnan tarpeet. Onko alueella tarvetta etäkohtaamiskahvilalle?
- Montako vapaaehtoista on käytettävissä? Mielellään ystävävapaaehtoisia tai muita kokeneita vapaaehtoisia toiminnan alussa.
- Kokeneemmat vapaaehtoiset voivat antaa myöhemmin perehdytystä uusille tulokkaille.

Valitkaa alusta, jolla pidätte kohtaamiskahvilaa. On tärkeää, että vapaaehtoiset kokevat toimintaympäristön ja välineet tutuksi. Esim. Google hangouts ohjeet: https://peda.net/…/oppimisy…/google-työkalut/google-hangouts

Sopiva ryhmäkoko uudelle ryhmälle on 4-6 osallistujaa. Jos osallistujat tuntevat toisensa, heitä voi olla enemmänkin.

 

Pikaperehdytys uusille

Järjestetään tarvittaessa uusille vapaaehtoisille pikaperehdytys etänä:

- Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokurssi 30 min https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
- Osaston lyhyt esittely puhelimitse (jäsenmestari tai muu henkilö)

 

Muita toimia

1. Kohtaamiskahvilan esittely ja perehdytys (vastuuvapaaehtoinen)
2. Vaitiololupaus sähköpostitse tai tekstiviestitse) / Punaisen Ristin vapaaehtoinen allekirjoittaa Eettiset-ohjeet, kun henkilö luo profiilin Omaan.
3. Huolehditaan vapaaehtoisten hyvinvoinnista.
4. Järjestetään yhteinen ryhmä etäkokoontumisia järjestäville vapaaehtoisille. Ryhmässä käydään purkukeskustelua haastavista tilanteista sekä jaetaan hyviä toimintatapoja.
5. Vapaaehtoiset sopivat, mitä kanavaa käyttävät toistensa kanssa viestimiseen.