Koronan vaikutukset toimintaan

Suomen Punainen Risti noudattaa kaikissa toiminnoissaan THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia.