Asiointiapu - ohjeita osastolle

Marja Juonala
Kuvaaja: Marja Juonala

Monilla vapaaehtoisilla on herännyt halu auttaa niitä, jotka ovat ovat haavoittuvassa asemassa, kuuluvat riskiryhmiin ja tarvitsevat käytännöllistä apua koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Joissain osastoissa apua on jo saatettu antaakin.

Tässä vinkkejä osastoille ja vapaaehtoisille, mitä kannattaa ottaa huomioon asiointiavun organisoimisessa ja jakamisessa. Apu voi olla esimerkiksi kaupassakäyntiä, apteekissa asiointia tai vaikka lemmikkieläimen ulkoiluttamista. Tavoitteena on auttaa niitä, jotka erityisesti tarvitsevat apua, saattaa auttamishaluiset ja avuntarvitsijat yhteen sekä tuoda turvaa poikkeuksellisena aikana.

Toimenpiteet osastolle: 
1. Päättäkää osastossa, lähdettekö asiointiapuun mukaan. 
2. Pidetään huolta vapaaehtoisten terveydestä, turvallisuudesta, jaksamisesta ja osaston toimintakyvystä.
3. Suosittelemme yhteistyötä kunnan, seurakunnan tai muiden järjestöjen kanssa.

4. Vapaaehtoiset ilmoittautuvat mukaan toimintaan Oman kautta tai puhelimitse. Voitte tehdä Omaan uuden vapaaehtoistehtävän asiointiavusta tavoittaaksenne asiasta kiinnostuneet. Riskiryhmään kuuluvat vapaaehtoiset osallistuvat auttamiseen vain etänä, he voivat esimerkiksi vastata puhelimeen.
5. Rakentakaa Omaan myös uusi avoin ryhmä: esim. Asiointiapu Porvoo tai Asiointiapu Helsinki/Kallio-Käpylä. Huomatkaa osaston tarkka osoite, jotta vapaaehtoiset ja asiakkaat ohjautuvat oikeaan osastoon myös niissä kunnissa, joissa on useampia osastoja. Voitte pyytää kaikkia asiointiavusta kiinnostuneita liittymään ryhmään ja tiedottaa toimintaa koskevista yleisistä asioista tätä kautta.
6. Luokaa valtakunnallinen toiminta-ilmoitus Asiointiapu Porvoo jne., joka on suunnattu niille, jotka tarvitsevat asiointiapua. Voitte jakaa ilmoitusta eri kanavissa ja kertoa, miten asiointiapua on mahdollista saada.
7. Järjestetään uusille vapaaehtoisille pikaperehdytys etänä: Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokurssi (30 min) ja osaston lyhyt esittely puhelimitse (jäsenmestari tai muu henkilö).
8. Vaitiololupaus sähköpostitse tai tekstiviestitse / Punaisen Ristin vapaaehtoinen allekirjoittaa Eettiset ohjeet samalla kun luo profiilin Omaan.
9. Kutsutaan vapaaehtoinen hakemaan vapaaehtoisliivi ja nimilappu asiointikeikkoja varten. Vapaaehtoinen täyttää henkilötietolomakkeen: lataa Näpä -lomake Rednetistä.
10. Järjestetään ja aikataulutetaan asiointikeikat, esimerkiksi puhelut ma-pe klo 12-16 ja asiointivuorot klo 16-20 välisenä aikana.
11. Kartoitetaan ensisijaisesti ystävävälityksen asiakkaiden ja vapaaehtoisten avuntarve. Myös niiden, jotka odottavat ystävää.
12. Asiakas ilmoittaa puhelimella tai sähköpostilla avun tarpeesta.
13. Rahan käsittely: Punaisen Ristin vapaaehtoiset eivät käsittele rahaa. Asiakas voi suorittaa maksun esimerkiksi sopimuksella lähikaupan kanssa, etukäteismaksuna tai laskulla. Tähän tulossa mahdollisesti lisätietoa.
14. Huomioikaa, että kylmätuotteet tulee toimittaa perille mahdollisimman nopeasti, jotta kylmäketju ei katkea. Hygieniasta on huolehdittava normaalien ohjeistusten mukaan. Sairaana (esimerkiksi flunssaisena) toimintaan ei voi osallistua.
15. Vapaaehtoinen jättää ostokset oven ulkopuolelle ja huolehtii siitä, että fyysinen etäisyys asiakkaaseen säilyy noin kahdessa metrissä koko toimituksen ajan. 

Lisähuomioita:
- Jos avunpyyntö tulee kunnan kautta, toimitaan kunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
- EU:n ruoka-apujakelun ruokakasseja voi toimittaa ruoka-avun asiakkaiden ovelle sovittuna aikana.