Ensiapukurssien lähikoulutukset suositellaan siirrettäväksi

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL on 13.3.2020 antanut suosituksen, jonka mukaisesti kaikki ei välttämättömät koulutustilaisuudet, kokoukset ja seminaarit tulee siirtää tai peruuttaa koronaviruksen COVID19 leviämisen estämiseksi.

Uusi mahdollisuus toteuttaa ensiapukoulutuksia etänä

Koulutuksen ensimmäisen osan voi nyt suorittaa verkossa ja loput myöhemmin syksyllä lähikoulutuksena

Koronavirustilanteesta johtuen ensiapukurssin peruuttamisen sijaan voi asiakkaalle tarjota ensiapukoulutusta yhdistelmäkoulutuksena, joka koostuu verkko- ja lähikoulutusosuudesta. Verkko-koulutusosuuden (50%) voi suorittaa välittömästi ja lähikoulutusosuuden (50%) sitten, kun tilanne on normalisoitunut.

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisina yhdistelmäkoulutuksina voi suorittaa Hätäensiapukurssi 8 t ja Ensiapukurssi EA1 16 t -kurssit.

Suorittamalla Hätäensiapukurssi 8 t tai Ensiapukurssi EA1 -verkkokoulutusosuuden, saa henkilö suorittamansa kurssin ehdollisen ensiapupätevyyden kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tämän kuuden kuukauden aikana hänen tulee suorittaa lähikoulutusosuus, jonka suoritettuaan henkilö saa sertifioidun pätevyyden normaalisti seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Muutoksen tarkoituksena on vähentää koronaviruksen COVID19 tartuntariskiä siirtämällä yhdistelmäkoulutuksen lähikoulutuksen suoritusta myöhemmäksi.

Verkkokoulutuksen suorittaminen vaatii toimivan henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen.

Hyväksytysti suoritetusta verkkokoulutuksesta kurssilainen saa sähköpostiinsa pdf-todistuksen. Verkkokoulutusmerkintä löytyy myös omista pätevyystiedoista osoitteesta ensiaputodistus.fi

Kaikilla Punainen Risti Ensiavun kumppaniorganisaatioilla on mahdollista järjestää ensiavun yhdistelmäkoulutuksia (verkko- + lähikoulutus).

Koronavirustilanteesta johtuen Punainen Risti Ensiapu muuttaa määräajaksi 16.3. – 30.6.2020 Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmien mukaisten verkko- ja lähikoulutusten pätevyyskäytäntöjä.

Tiedotamme maanantaina 16.3. lisää käytännön toteutuksesta tähän liittyen. Ensiavunkouluttajat.fi -sivustolta löytyvät ajankohtaiset tiedotteet.