Ohjeita ensiapuryhmille koronatilanteeseen liittyen

(päivitetty 6.7.20)

Korona-virukseen liittyviä kokoontumisrajoituksia on lievennetty Suomessa kesäkuun alusta lähtien. Kasvokkain tapahtuvat ryhmäillat ja harjoitukset Suomen Punainen Risti suosittelee kuitenkin aloitettavaksi vasta syksyllä 2020. Täältä löytyy SPR:n valtakunnallinen ohje vapaaehtoistoimintaan 1.6. alkaen: https://rednet.punainenristi.fi/node/59992?utm_campaign=Korona_osastokirje14_20200611_FI&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Osastoille voi tulla myös kyselyitä EA-päivystyksistä oman paikkakunnan kesätapahtumiin. Oman harkinnan mukaan osaston ensiapuryhmä voi päivystämään lähteä. Ohessa muutama yleinen kysymys päivystyksiin liittyen: 

Onko päivystäminen sallittua? Osasto, eli osaston hallitus, päättää itsenäisesti myös tässä tilanteessa, pystyykö ja haluaako osasto lähteä ensiapupäivystyksiä tekemään. Osaston pitää tarkkaan miettiä riskit ja hyödyt ja sen, onko osastolla ja ensiapuryhmällä resursseja toteuttaa päivystys huomioiden esim. suojautumisohjeet ja riskiryhmiä koskevat rajoitukset. Ensiapupäivystäjien tulee esimerkiksi osata pukea, käyttää, riisua ja hävittää suojaimet oikein ja osastolla täytyy olla näitä suojia päivystäjille saatavilla.

Kuka voi päivystää? Ensiapupäivystäjän tulee olla terve, pienetkin infektio-oireet (esim. nuha, yskä, kuumeilu) ovat este päivystämiselle. Päivystäjällä tulee olla voimassaoleva päivystysoikeus, eli osaamisen varmistaminen tehty hyväksytysti tänä vuonna ja uusi kortti vuosiluvuilla 2020-2023. Jos osaamisen varmistaminen on edelleen tekemättä, päivystäjän status päivystyksessä on harjoittelija.

Millaisia suojavarusteita tarvitaan? Onko ensiapuohjeet muuttuneet Covid-19 -taudin myötä? Suomen Punainen Risti on tehnyt uudet ja päivittyvät ohjeet ensiapupäivystyksiä varten. Ohjeessa on kuvattu erilaisten suojainten tarve erilaisissa auttamistilanteissa, mutta myös uudet ohjeet hätäensiavun antamiseen. On ehdottoman tärkeää, että tähän materiaaliin käydään tutustumassa ennen jokaista päivystystä. Ohjetta ei lähetetä kirjallisena osastoihin, koska se voi päivittyä hyvinkin nopealla aikataululla. Paikkansa pitävä oheistus löytyy täältä: https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet sivun alareunasta otsikolla "Ensiapu- ja elvytyssuositukset COVID19-epidemian aikana.

Mistä löytyy materiaali suojavarusteiden käytön kertaamiseksi? Selkeä video suojainten oikeaoppisesta pukemisesta ja riisumisesta (järjestys ja puhtaus) löytyy esimerkiksi täältä: https://www.youtube.com/watch?v=fb_I2V0XRlY

Mistä suojavarusteita saa tilattua? Yksi mahdollisuus on Punaisen Ristin verkkokauppa, jossa suojavarusteita on tilattavissa osastonäkymässä muissa maksullisissa materiaaleissa. Verkkokaupassa saatavilla nyt myös pitkähihaisia suojaessuja. Luonnollisesti osasto voi tehdä tilauksen varusteistaan myös toisten tavarantoimittajien kautta. Joitain suojaimia voi saada edullisesti ihan markettitavaranakin. Hintoja kannattaa vertailla ja tuotteiden laatuun tutustua ennen päätöksentekoa.

Millainen tila ja varustus päivystämiseen pitää olla? Tavanomaisiin tilavaatimuksiin Korona-suositukset ovat aiheuttaneet lisäyksiä. Päivystyksissä tulisi olla myös erillinen tila, jonne mahdollinen koronaa sairastava autettava voidaan ohjata. Kannattaa harkita myös ns. triage-teltan tms. perustamista päivystyspisteen eteen. Siinä kartoitettaisiin autettavan tilanne ja avun tarve sekä mahdolliset infektio-oireet. Sitten ohjataan autettava tarvittaessa peremmälle päivystystilaan tai ns. eristyshuoneeseen. Lisäksi kannattaa harkita autettaville, jotka otetaan sisään päivystyspisteelle, kirurgisen suu-nenäsuojaimen antamista. Tämä voisi olla suositeltavaa erityisesti isoissa päivystyksissä ja sellaisille alueille (esim. HUS:n sairaanhoitopiirin alue tällä hetkellä), joissa tartuntatautiketjuja ei pystytä selvittämään epidemian laajuudesta johtuen.

Jos EA-päivystyksessä ollessaan päivystystäjä altistuu Korona-virukselle ja hänet määrätään karanteeniin. Kuinka korvataan? Kelan tartuntatautipäivärahaa saa hakea karanteeniajalta riippumatta siitä missä altistus on tapahtunut, oli sitten työpaikka, harrastus, vapaa-aika tai perheenjäsenen kautta. Edellytyksenä on, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt henkilön karanteeniin. Lisätietoa: https://www.kela.fi/korona. Eli Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työnantajalle ja työnantaja normaalisti palkan.