Koronatiedote piirin vapaaehtoisille

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin koronavirustiedote osastoille ja vapaaehtoisille 

 

Tukea osaston auttamistoimintaan 

Piiri on saanut LähiTapiolan alueyhtiöiltä avustusta auttamistyöhän poikkeustilananteessa. Sillä tuetaan myös osastojen auttamistyötä, eli voitte hakea piiristä avustusta omaan auttamistoimintaan koronatilanteessa alueellaan. Hakemukset käsitellään sitä mukaa kuin niitä tulee. 

Avustusta haetaan seuraavasti:

 • Toimittakaa piirin toiminnanjohtaja Mika Asikaiselle vapaamuotoinen hakemus, mistä selviää:
  • käynnissä olevan tai aloitettavan auttamistoiminnan kuvaus 
  • kenelle se on kohdennettu (avunsaajat) 
  • ketkä sitä toteuttavat (myös muut yhteistyötahot) 
  • haettava rahamäärä ja kustannusarvio 
  • saatteko rahoitusta jostain muualta  
 • Avustus maksetaan osastolle ennakkoon heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Avustuksen käytöstä pidettävä osastossa kirjanpitoa ja sen käyttö raportoidaan kuluerittelyn kera piirille toiminnan päätyttyä. Mikäli kaikkea avustusta ei käytetä, se palautetaan. 
 • Avustusta voidaan hakea myös vapaaehtoisille syntyvien matkakulujen kattamiseen.  Nämä voidaan maksaa suoraan piiristä M2-ohjelman kautta, jolloin osastolle ei synny ilmoitusvelvollisuutta tuloreksiteriin.  
 • Lisätiedot toiminnanjohtaja Mikalta. 

Avustusta on myönnetty jo mm. Lappeenrannan Ruokakassi ruoka-aputoimintaan ja Hirvensalmen ruoka-apuun. Mihin teidän osasto tarvitsee avustusta?

Tulevia verkkokoulutuksia:

Tarjolla olevat verkkokoulutukset ja tapaamiset on koottu piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri -sivulle. Löytyy vasemmalta linkkivalikosta. 

Yleisinfo

Noudatamme Kaakkois-Suomen piirissä viranomaisten antamia linjauksia.  Sairaanhoitopiirien ja kuntien antamista rajoituksista löydät helpoiten tiedot niiden omilta sivuilta. Käytä hakusanoja esim. Essote ja korona tai Mikkeli ja korona. 

Kaakkois-Suomen piirissä tavoitteena on, että työntekijämme ja vapaaehtoisemme pysyvät edelleen toimintakykyisinä ja terveinä.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Seuraamme tarkasti terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeintä huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta ja siitä että kukaan ei jää tällaisessa tilanteessa yksin. Punaisen Ristin toiminnalla voimme kannustaa ihmisiä toimimaan arjessaan niin, että epidemia ei pääse pahenemaan.

 

Valtakunnallinen korona-sivusto

Keskustoimisto päivittää valtakunnallista Korona2020 -sivustoa, mistä löytyy kattavat tiedot ja ohjeet osastojen toimintaan: Linkki https://rednet.punainenristi.fi/korona2020

 

Piiritoimiston henkilökunta

Piiritoimiston työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti etänä. Olemme siis normaalisti tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse. Tarpeellisista käynneistä piiritoimistolla sovittava etukäteen.

Lisätietoa: Mikäli sinulla herää kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksesta Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin toimintaan, voit olla yhteydessä piiritoimistoon p. 040 173 7243 tai muihin piirin työntekijöihin.

Viimeisimmän tiedon koronaviruksesta sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n sivuilta.

LiiteKoko
PDF icon Osastoinfo 12.5. diat310.87 KB