Koronatiedote piirin vapaaehtoisille - päivittyvä

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin koronavirustiedote osastoille ja vapaaehtoisille (päiv. 6.7.20)

Piirin infot Teamsissa

Piirin pitämiä tiedotustilaisuuksia Teams:ssä on harvennettu, koska Korona tilanne valtakunnassa ja sitä myöden toiminta osastoissakin on rauhoittunut.

Kesätauon jälkeen seuraava info vasta 4.8.20, ellei Korona-tilanteessa tapahdu yllättäviä ja radikaaleja muutoksia ennen sitä.   

Infoon pääsee liittymään tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Sulje liittyessäsi mikrofoni ja laita video pois päältä. Kysymykset ja kommentit otetaan chatin kautta, mutta ohjeistamme näiden käytön kun aloitamme. 

 • Video-ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseen, jollei sinulla ole sovellusta:
  • ilman Teams-sovellusta täällä(Chrome/Edge-selain)
  • Jos sinulla ei ole sovellusta tai tarvittavia selaimia, ks. tämä.

 

Sähköpostilla lähetetty infokirje ei ilmesty enää säännöllisesti kerran viikossa. 

Aikaisemmin kerran viikossa lähetetty sähköpostiviesti osastoihin lähetetään jatkossa vain tarvittaessa. Sen ilmestymisajankohta on kuitenkin edelleen keskiviikko. 

Vapaaehtoistoiminnan rajoitukset Suomen Punaisessa Ristissä 1.6.2020 alkaen: valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille (päivitetty 24.6.)

Valtioneuvoston uudet linjaukset vaikuttavat myös Punaisen Ristin toimintaan. Punaisen Ristin koronaepidemiaan liittyvää auttamistyötä laajennetaan. Rajoituksia kuitenkin jatketaan tietyiltä osin, ja esimerkiksi kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia suositellaan jatkettaviksi vasta syksyllä.

Lue lisää valtakunnalliselta Korona2020 -sivustolta.  Liitteenä alla myös osastoinfossa 12.5. esitellyt diat. 

Tukea osaston auttamistoimintaan 

Piiri on saanut LähiTapiolan alueyhtiöiltä avustusta auttamistyöhän poikkeustilananteessa. Sillä tuetaan myös osastojen auttamistyötä, eli voitte hakea piiristä avustusta omaan auttamistoimintaan koronatilanteessa alueellaan. Hakemukset käsitellään sitä mukaa kuin niitä tulee. 

Avustusta haetaan seuraavasti:

 • Toimittakaa piirin toiminnanjohtaja Mika Asikaiselle vapaamuotoinen hakemus, mistä selviää:
  • käynnissä olevan tai aloitettavan auttamistoiminnan kuvaus 
  • kenelle se on kohdennettu (avunsaajat) 
  • ketkä sitä toteuttavat (myös muut yhteistyötahot) 
  • haettava rahamäärä ja kustannusarvio 
  • saatteko rahoitusta jostain muualta  
 • Avustus maksetaan osastolle ennakkoon heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Avustuksen käytöstä pidettävä osastossa kirjanpitoa ja sen käyttö raportoidaan kuluerittelyn kera piirille toiminnan päätyttyä. Mikäli kaikkea avustusta ei käytetä, se palautetaan. 
 • Avustusta voidaan hakea myös vapaaehtoisille syntyvien matkakulujen kattamiseen.  Nämä voidaan maksaa suoraan piiristä M2-ohjelman kautta, jolloin osastolle ei synny ilmoitusvelvollisuutta tuloreksiteriin.  
 • Lisätiedot toiminnanjohtaja Mikalta. 

Avustusta on myönnetty jo mm. Lappeenrannan Ruokakassi ruoka-aputoimintaan ja Hirvensalmen ruoka-apuun. Mihin teidän osasto tarvitsee avustusta?

Tulevia verkkokoulutuksia:

Tarjolla olevat verkkokoulutukset ja tapaamiset on koottu piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri -sivulle. Löytyy vasemalta linkkivalikosta. 

Yleisinfo

Noudatamme Kaakkois-Suomen piirissä viranomaisten antamaa linjausta, jossa ohjeistetaan välttämään kaikkia ei-välttämättömiä kokoontumisia sekä sosiaalisia kontakteja. Kaakkois-Suomen piirissä tavoitteena on, että työntekijämme ja vapaaehtoisemme pysyvät mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja terveinä.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Seuraamme tarkasti terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeintä huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta ja siitä että kukaan ei jää tällaisessa tilanteessa yksin. Punaisen Ristin toiminnalla voimme kannustaa ihmisiä toimimaan arjessaan niin, että epidemian leviäminen hidastuu.

Piiri on perunut kaikki kasvokkain tapahtuvat koulutukset ja tapahtumat tämän kevään osalta. Peruutusten mahdollista jatkumista harkitaan tilanteen mukaan. Edellä mainittu kokoontumisrajoite ei koske viranomaisen käynnistämää operatiivista auttamistilannetta.

Osa koulutuksista toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntämällä, näistä tiedotamme koulutuskohtaisesti.

Tässä suosituksia osastotoiminnan järjestämiseksi koronavirusepidemian aikana:

Osastojen ja niiden toimintaryhmien kasvokkain tapahtuvat koulutukset ja kokoontumiset, jotka eivät ole tarkoitettu varautumiseen koronaviruksen ehkäisemiseen, tulee perua tai siirtää myöhempään ajankohtaan.

Ystävätoiminnan kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ja vierailut on peruttu toistaiseksi. Samalla tulee varmistaa että sähköinen, vaikka puhelinyhteys riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten tai yksinäisten ihmisten kanssa säilyy myös tänä aikana. Päätöstä tarkistetaan kuukauden kuluttua kun on nähty missä vaiheessa epidemia on. Ystävätoiminnan vetäjille on lähetetty tarkemmat ohjeet, löytyvät myös TÄSTÄ

Välttämättömissä kohtaamisissa vältetään ihmisten välisiä kontakteja, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja pidetään toisiin ihmisin vähintään kahden metrin etäisyys. Jos joku kokee mitään flunssan oireita, silloin ei saa osallistua kodin ulkopuoliseen vapaaehtoitoimintoihin.

Osasto voi  käynnistää asiointiapua (mm. kaupassa tai apteekissa asiointia) niille ihmisille, jotka eivät vallitsevasta tilanteesta johtuen itse kykene asioita hoitamaan. Asiointi avun käynnistämisessä suositellaan yhteistyötä muiden alueen toijiloiden kanssa. Ohjeet asiointiavun järjestämiseen löytyvät TÄSTÄ.

Ensiapuryhmille on lähetetty ohjeet koskien ensiapupäivystyksiä. Ne löytyvät myös TÄSTÄ

Keskustoimisto päivittää valtakunnallista Korona2020 -sivustoa, mistä löytyy kattavat tiedot ja ohjeet osastojen toimintaan: Linkki https://rednet.punainenristi.fi/korona2020

Piiritoimisto on suljettu toistaiseksi, työskentelemme etänä. Työntekijät ovat siis normaalisti tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse. Tarpeellisista käynneistä piiritoimistolla sovittava etukäteen.

Piiritoimiston valmius- ja vastuutehtävät on jaettu seuraavasti:
Yleisjohto: Mika Asikainen
Valmius ja terveys: Eila Siira ja Jenni Ojala
Spontaanit vapaaehtoiset ja vapaaehtoisten vastaanoton tuki, Oma Punainen Risti: Riina Ahonen ja Piritta Keränen
Osaston sääntömääräiset asiat: Piritta Keränen / talousasiat Anna Peltola 

Lisätietoa: Mikäli sinulla herää kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksesta Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin toimintaan, voit olla yhteydessä piiritoimistoon p. 040 173 7243 tai muihin piirin työntekijöihin.

Viimeisimmän tiedon koronaviruksesta sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n sivuilta.

LiiteKoko
PDF icon Osastoinfo 12.5. diat310.87 KB