Tiedote koronavirukseen liittyen

Niklas Meltio
Kuvaaja: Niklas Meltio

Järjestömme keskustoimiston ohjeen mukaisesti SPR Hämeenkyrön osaston hallitus on päättänyt, että kaikki toimintamme laitetaan tauolle huhtikuun 13 päivään saakka. Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman pian. Myös kevätkokous on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Alkaen tästä päivästä pääsiäiseen asti (13.4.2020) perumme kaikki vapaaehtoisille suunnatut koulutukset ja tapahtumat. Peruutusten mahdollista jatkamista pääsiäisen yli harkitaan. Päätöstä tarkistetaan kuukauden kuluttua, kun on nähty missä vaiheessa epidemia on.

Ohjeen mukaan toimenpiteet tulee perua, mikäli ne eivät ole tarkoitettu osaston varautumiseen koronaviruksen ehkäisemisessä. Edellä kerrottu kokoontumisrajoite ei koske viranomaisen käynnistämää operatiivista auttamistilannetta.

Punainen Risti on alustavasti keskustellut STM:n kanssa vapaaehtoisten käyttämisestä esim. info-pisteillä ja karanteenissa olevien ruokajakelussa avustamisessa. Keskusteluissa  viranomaisten kanssa on noussut esille myös henkinen tuki. 

 Lisätietoja Hämeen piirin sivuilla:  https://rednet.punainenristi.fi/node/59243

tai sähköpostilla:  sprhameenkyronosasto@gmail.com