Ohjeita ystävätoiminnan vapaaehtoisille koronavirukseen liittyen (päivitetty 16.3.2020)

Koronavirustilanteen edettyä kaikki ystävätoiminnan kasvokkaiset tapaamiset tulee keskeyttää pääsiäiseen asti.

Ohjeistus perustuu tämänhetkisiin viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, joiden mukaan kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastustoiminnassa tulee rajoittaa. Lisäksi viranomaiset ovat kehottaneet erityisesti suojelemaan riskiryhmiä, kuten ikäihmisiä ja perussairauksia sairastavia ihmisiä.

Seuraamme tilannetta ja ohjeistamme tarvittaessa uudelleen viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen.

Ystävät eivät voi keskeytyksen aikana vierailla ystäväasiakkaittensa luona. Keskeytys koskee kaikkea kasvokkain tapahtuvaa ystävätoimintaa:

  • ystävätoiminnan vapaaehtoisten vierailuja kodeissa, palvelutaloissa, sairaaloissa tms.
  • senioriryhmiä ja muita ryhmätoimintoja, kuten omaishoitajien vertaisryhmiä ja virkistystilaisuuksia
  • kohtaamispaikkatoimintaa, yhteisruokailuja
  • koulutuksia ja tapahtumia

Tilanne aiheuttaa huolta ystävätoiminnan asiakkaissa, joten osasto varmistaa, että puhelin tai muu yhteys säilyy. Kannustamme ystäviä olemaan asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai verkon välityksellä esim. Skypeä hyödyntäen tai viestittelemällä.

Mikäli ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta voit lievittää seuraavin keinoin:

  • Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten THL:n verkkosivuille.
  • Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa.
  • Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
  • Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan.
  • Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista arkitoimista.
  • Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (p. 09 2525 0111) tai chattiin.

Tärkeitä linkkejä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ajankohtaisin tieto koronaviruksesta ystävätoiminnan vapaaehtoisille päivittyy Punaisen Ristin verkkosivuille