Hyvät Punaisen Ristin vapaaehtoiset

Koronaviruksen leviäminen on muuttunut  Suomessakin epidemiaksi. Toimet viruksen leviämisen hidastamiseksi vaikuttavat meidän kaikkien arkeen.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Seuraamme tarkasti terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeintä huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta ja siitä että kukaan ei jää tällaisessa tilanteessa yksin. Punaisen Ristin toiminnalla voimme kannustaa ihmisiä toimimaan arjessaan niin, että epidemian leviäminen hidastuu.

Tässä suosituksia osastotoiminnan järjestämiseksi koronavirusepidemian aikana.

Osastojen ja niiden toimintaryhmillä on paljon suunniteltuja tapaamisia, jotka tulee perua mikäli ne eivät ole tarkoitettu osaston valmiuden ja varautumiseen koronaviruksen ehkäisemiseen.

Osastojen valmiussuunnitelmat on nyt tärkeä tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Kiinnitä erityistä huomioita siihen, että yhteydenpito toimii myös siinä tilanteessa, että osa osaston jäsenistä on karanteenissa.

Myös ystävätoiminnan, tukihenkilötoiminnan ja omaishoitajaryhmien tapaamiset tulee perua ainakin seuraavan neljän viikon aikana. Samalla tulee varmistaa että sähköinen vaikka puhelinyhteys riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten tai yksinäisten ihmisten kanssa säilyy myös tänä aikana. Päätöstä tarkistetaan kuukauden kuluttua kun on nähty missä vaiheessa epidemia on.

Monet osastot ovat jo pitäneet kevätkokouksensa mutta jos se on pitämättä kannattaa harkita voiko kokouksen siirtää tai pitää sähköisenä. Yli 100 hengen kokoukset tulee siirtää tai pitää sähköisenä, mikäli se on mahdollista. Kokouksissa mahdolliset vaalit voidaan suorittaa joko avoimina tai viiveellä postitse.

Punaisella Ristillä on tällaisessa tilanteessa erityinen rooli neuvovien puhelimien järjestämisessä, terveysneuvonnassa sekä terveelliseen ja turvalliseen käyttäytymiseen kannustamisessa. Keskusteluissa  viranomaisten kanssa on noussut esille puhelinneuvontaan osallistuminen, henkinen tuki sekä  satamissa tai lentokentillä annettava ohjaus. Eri puolilla Suomea vielä odotellaan viranomaisten pyyntöjä. Mikäli pyyntöjä viranomaisilta tulee osastoille, olkaa välittömästi yhteydessä piiritoimistoon.

Ilén            Paula             040-5630118

Petäjä        Kari               0400-322191

Hakuni      Anne-Mari     040-7607141

Söderman  Ellinoora       040-1424244

sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Punaisen Ristin toiminta vahvistaa turvallisuudentunnetta Suomessa.

Suomen Punaisen Ristin piiritoimistot ovat keskittäneet toimintansa erityisesti koronavirusepidemian vaatimiin toimenpiteisiin. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ohjeita ja tiedotamme tilanteen etenemisestä säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa.

Voitte tarvittaessa olla yhteydessä omaan piiritoimistoonne.

Seuratkaa aktiivisesti päivittyviä ohjeita alla olevasta linkistä.

https://rednet.punainenristi.fi/node/59198

Ystävällisin terveisin,

Kristiina Kumpula

pääsihteeri

Suomen Punainen Risti