Pääsihteerin kirje vapaaehtoisille koronaan liittyen 13.3.2020

Hyvät Punaisen Ristin osastojen puheenjohtajat ja muut vastuuhenkilöt,

Koronaviruksen levitessä olemme nyt Suomessakin lähellä epidemiaa. Toimet viruksen leviämisen hidastamiseksi vaikuttavat meidän kaikkien arkeen.

Tilanne muuttuu jatkuvasti. Seuraamme tarkasti terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeintä huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta ja siitä, että kukaan ei jää tällaisessa tilanteessa yksin. Punaisen Ristin toiminnalla voimme kannustaa ihmisiä toimimaan arjessaan niin, että epidemian leviäminen hidastuu.

Tässä suosituksia osastotoiminnan järjestämiseksi koronavirusepidemian aikana.

Osastoilla ja niiden toimintaryhmillä on paljon suunniteltuja tapaamisia, jotka tulee perua, mikäli niiden tarkoituksena ei ole vahvistaa osaston varautumista koronavirukseen.

Osastojen valmiussuunnitelmat on nyt tärkeä tarkistaa ja saattaa ajan tasalle. Kiinnitä erityistä huomioita siihen, että yhteydenpito toimii myös siinä tilanteessa, että osa osaston jäsenistä on karanteenissa.

Myös ystävätoiminnan tapaamiset tulee perua ainakin seuraavan neljän viikon aikana. Samalla tulee varmistaa, että sähköinen tai puhelinyhteys riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten tai yksinäisten ihmisten kanssa säilyy myös tänä aikana. Päätöstä tarkistetaan kuukauden kuluttua, kun on nähty, missä vaiheessa epidemia on. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti perutaan myös keväälle suunnitellut yleisötapaamiset.

Monet osastot ovat jo pitäneet kevätkokouksensa, mutta jos kokous on pitämättä, kannattaa harkita, voiko kokouksen siirtää tai pitää sähköisenä. Yli 100 hengen kokoukset tulee siirtää tai pitää sähköisenä, mikäli mahdollista. Kokouksissa mahdolliset vaalit voidaan suorittaa joko avoimina tai viiveellä postitse.

Punaisella Ristillä on tällaisessa tilanteessa erityinen rooli neuvovien puhelimien järjestämisessä, terveysneuvonnassa sekä terveelliseen ja turvalliseen käyttäytymiseen kannustamisessa. Keskusteluissa  viranomaisten kanssa ovat nousseet esille puhelinneuvontaan osallistuminen, henkinen tuki sekä  satamissa tai lentokentillä annettava ohjaus. Eri puolilla Suomea vielä odotellaan viranomaisten pyyntöjä. Mikäli saatte pyyntöjä paikallisilta viranomaisilta, on hyvä informoida piirin valmiuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa asiasta.

Punaisen Ristin toiminta vahvistaa turvallisuudentunnetta Suomessa. Suomen Punaisen Ristin piiritoimistot ovat keskittäneet toimintansa erityisesti koronavirusepidemian vaatimiin toimenpiteisiin. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ohjeita ja tiedotamme tilanteen etenemisestä säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa.

Olkaa yhteydessä omaan piiritoimistoonne lisätietoa ja tukea varten!

Ystävällisin terveisin

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
Suomen Punainen Risti