SPR Hämeen piirin tiedote osastoille 13.3.2020

Suomen Punainen Ristin Hämeen piiri noudattaa Valtioneuvoston 12.3.2020 julkaisemia rajoitesuosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitteiden tarkoituksena on pidentää viruksen  leviämisaikaa ja tällä tavalla ennakoivasti vähentää terveydenhuollolle tulevaa yhtäaikaista kuormaa.

Suomen Punainen Risti jatkaa toimintaansa, vain toiminnan toteutustapa muuttuu toistaiseksi. Vähennämme kasvotusten tapahtuvia tilaisuuksia valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä kuten soittoringit ja verkossa tapahtuvat tapaamiset tai koulutukset.  

SPR Hämeen piiri peruu pääsiäiseen (13.4.2020) asti pääosin kaikki suunnitellut koulutukset ja tapahtumat. Tapahtumiin ilmoittautuneille lähetetään erikseen peruutukset. Peruutusten mahdollista jatkamista pääsiäisen yli harkitaan lähiaikoina. Tapahtumien peruuttamisella haluamme osaltamme huolehtia vapaaehtoisten ja työntekijöiden turvallisuudesta sekä varmistaa Punaisen Ristin toimintakyky kevään aikana. Edellä mainittu kokoontumisrajoite ei koske viranomaisen käynnistämää operatiivista auttamistilannetta.

Piiriin on perustettu tilannejohtoryhmä, joka päättää vapaaehtoisten hälyttämisestä koronaviruksesta aiheutuviin tukitehtäviin siten, että vapaaehtoisia ei aseteta ennalta tiedossa olevalle vaaralle alttiiksi. Tilannejohtoryhmä kokoontuu päivittäin ja seuraa tilanteen kehittymistä sekä ylläpitää tilannekuva.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksesta Punaisen Ristin Hämeen piirin  toimintaan, voit olla yhteydessä, joko soittamalla 040 776 4891 tai sähköpostilla pentti.savolainen@punainenristi.fi

Viimeisimmän tiedon koronaviruksesta, sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n sivuilta

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankoh...