Viikon idea: Iisalmen monikulttuurinen naisten toimintaryhmä

Riitta Topelius
Kuvaaja: Riitta Topelius
"Ystävyyden kahvila perhekeskus Onni ja Ilonassa keväällä 2019"

Iisalmen monikulttuurinen naisten toimintaryhmä on lähinnä kiintiöpakolaisista ja Punaisen Ristin vapaaehtoisista muodostunut ryhmä, joka kokoontuu lähes viikoittain viettämään yhteistä aikaa. Jokaiselle kokoontumiskerralle on valittu oma teema. Aktiviteetit riippuvat vuodenajasta: lämpiminä aikoina liikutaan lähialueilla ulkoilemassa ja retkillä, talvisin pidetään ruoka- tai käsityöiltoja, tutustutaan Iisalmen palveluihin, käydään keilaamassa tai laskemassa pulkkamäkeä. Kesällä järjestetään saunailtoja ja kesäretkiä.

Naisten toimintaryhmän kautta pakolaisnaiset ovat sopeutuvat paremmin alueelle, saavat suomalaisia kontakteja sekä luovat vertaistukiverkostoja uuteen maahan. Kontaktien löytäminen olisi muuten vaikeaa. Keskeistä toiminnassa on osallistujien oma aktivisuus ja kokemus osallisuudesta. Naistenkerhossa on ollut mukana keskimäärin 30-35 henkilöä/ilta. Myös lapset osallistuvat usein iltoihin. Pikkujoulu ja Ystävyyden kahvila ovat koko perheen tapahtumia. Vapaaehtoisia on toiminnassa mukana noin 30.

Aktiivista ystävätoimintaa jo pitkään

Ensimmäiset kiintiöpakolaisperheet saapuivat Iisalmeen vuonna 2013. Punaisen Ristin Iisalmen osasto otti tavoitteekseen löytää 1-2 ystäväperhettä saapuville pakolaisperheille. Ystäväperhetoiminta käynnistyi hyvin. Toiminnassa kävi ilmi, että naiset tarvitsevat erityistä tukea kotoutumisessa. Naisten monikulttuurinen ryhmä alkoikin toimia syksyllä 2016.

Osaston monikulttuuriseen toimintaan on saatu pientä taloudellista tukea mm. Zonta-järjestöltä, paikalliselta Naisten säätiöltä, SPR Hyvä Päivä -avustuksesta, pankeilta sekä Iisalmen kaupungilta. Merkittävin tuki on tullut työpanoksena ja muuna tukena lukuisilta yhteistyötahoilta. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Perheentalo -yhteistyö (Pelastakaa Lapset ry., MLL, Ensi- ja turvakotiyhdistys), Iisalmen evl. seurakunta, Martat, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto sekä Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut. Naistenkerho kokoontuu useimmiten Perheentalolla, mutta myös koulujen opetuskeittiöissä ja liikuntasaleissa sekä seurakunnan tiloissa. Yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisella on saatu aikaan paljon enemmän, kuin mitä yksin olisi ollut mahdollista.

Vuoden 2020 alussa käynnistettiin naistenkerhon rinnalle suomen kielen kielikahvila, joka on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille. Kerho kokoontuu joka toinen viikko. Kahvilan toteutuksessa ovat mukana Luetaan yhdessä -toimintaryhmä ja Iisalmen kaupunginkirjasto.

Laaja vapaaehtoisten verkosto

Uusien vapaaehtoisten löytämiseksi järjestetään vuosittain koulutuksia. Nuoria vapaaehtoisia etsitään alueen oppilaitoksista. Toimintaa pyörittää tiivis suunnittelutiimi, minkä lisäksi kaikki vapaaehtoiset kokoontuvat säännöllisesti. Kaupungin pakolaisohjaajat osallistuvat vapaaehtoisten tapaamisiin. Naistenkerhon ohjelma rakennetaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Toiminnasta viestitään vapaaehtoisten omassa ja naistenkerhon WhatsApp-ryhmissä ja ryhmää mainostetaan paikallisissa oppilaitoksissa, tiedotusvälineissä ja Iisalmen osaston Facebook-sivuilla.

Vinkkejä toiminnan aloittamiseen

Iisalmen osaston edustajat toteavat, että uutta ryhmää perustettaessa kannattaa ajatella laajasti sekä ottaa yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Yhteistyökumppanit tuovat toimintaan osaamista ja resursseja. On tärkeätä kartoittaa muiden kokemuksia ja soveltaa hyviä toimintamalleja omalla alueella. Toiminnassa kannattaa olla rohkea, sekä kohdata osallistujat henkilökohtaisella tasolla ja kuunnella, mitä he toiminnalta toivovat. Näin syntyy tekijöiden näköistä toimintaa, jossa ihmiset viihtyvät.

----

Ilmianna oman osaston tai naapuriosaston hyvä toimintamuoto, ja lähetä viestiä osoitteeseen katriina.kuusela@redcross.fi