Tiedote ja toimintaohjeet vapaaehtoisille koronavarautumiseen

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto on julkaissut tiedotteen ja toimintaohjeet vapaaehtoisia varten koronavarautumiseen. Toimintaohje on kirjoitettu niin, että siinä olevat tiedot ja ohjeet ovat käytettävissä eri toimintalinjojen vapaaehtoisille, niin ystävätoimintaan, Vapepan tehtäville, kuin terveyden edistämisen ja ensiapuryhmien vapaaehtoisille. Ohjetta päivitetään aktiivisesti tilanteen niin vaatiessa. 

Oheisista linkeistä löytyvät päivittyvät vapaaehtoisille tarkoitetut turvallisuus- ja hygieniaohjeet koronavirukseen liittyen:

https://rednet.rodakorset.fi/node/59204

https://rednet.punainenristi.fi/korona2020