Ehdokkaiden asettaminen piirin hallituksen vaaliin

Onko sinulla mielessä hyvä tyyppi Kaakkois-Suomen piirin hallitukseen. Lähetä ehdotuksesi vaalitoimikunnalle viimeistään 15.3. sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://bit.ly/2SxeTuQ

Kaakkois-Suomen piirin vuosikokouksessa Mikkelin Anttolanhovissa 26.4.2020 valitaan piirin hallitukseen jäseniä seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2020-22. Jäseniä voivat ehdottaa osastot sekä yksittäiset henkilöjäsenet.   

Vaalitoimikunta kokoaa ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa vuosikokoukselle oman harkintansa pohjalta. Ehdotusta laadittaessa huomioidaan ehdotettujen henkilöiden kokemus, motivaatio tulla mukaan piirin hallitukseen sekä hallituksen jäsenten maantieteellinen jakauma piirin alueelta. Jos ehdotettavalla henkilöllä on SPR:n toiminnassa tarvittavaa ammatillista osaamista, tämä kannattaa mainita perusteluissa.

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty SPR:n piirien johtosäännössä. Vuosikokoukseen liittyvien tehtävien lisäksi hallitus mm.:

•         huolehtii, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten riittävän tuen

•         valvoo piirin omaisuuden ja talouden hoitoa

•         huolehtii valmiussuunnittelun koordinoimisesta

•         valvoo alueellisesti, että Punaisen Ristin tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti

Lisätietoja ja listat sekä erovuoroisista että jatkavista hallituksen jäsenistä saat osastosi puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Toivomme, että osastot ja jäsenet tekevät runsaasti hyviä ehdotuksia piirin hallitukseen!Ehdokkaiden asettaminen piirin hallituksen vaaliin

Onko sinulla mielessä hyvä tyyppi Kaakkois-Suomen piirin hallitukseen. Lähetä ehdotuksesi vaalitoimikunnalle viimeistään 15.3. sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://bit.ly/2SxeTuQ

Kaakkois-Suomen piirin vuosikokouksessa Mikkelin Anttolanhovissa 26.4.2020 valitaan piirin hallitukseen jäseniä seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2020-22. Jäseniä voivat ehdottaa osastot sekä yksittäiset henkilöjäsenet.   

Vaalitoimikunta kokoaa ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa vuosikokoukselle oman harkintansa pohjalta. Ehdotusta laadittaessa huomioidaan ehdotettujen henkilöiden kokemus, motivaatio tulla mukaan piirin hallitukseen sekä hallituksen jäsenten maantieteellinen jakauma piirin alueelta. Jos ehdotettavalla henkilöllä on SPR:n toiminnassa tarvittavaa ammatillista osaamista, tämä kannattaa mainita perusteluissa.

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty SPR:n piirien johtosäännössä. Vuosikokoukseen liittyvien tehtävien lisäksi hallitus mm.:

•         huolehtii, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten riittävän tuen

•         valvoo piirin omaisuuden ja talouden hoitoa

•         huolehtii valmiussuunnittelun koordinoimisesta

•         valvoo alueellisesti, että Punaisen Ristin tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti

Lisätietoja ja listat sekä erovuoroisista että jatkavista hallituksen jäsenistä saat osastosi puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Toivomme, että osastot ja jäsenet tekevät runsaasti hyviä ehdotuksia piirin hallitukseen!