Punainen Risti auttaa arjessa ja poikkeustilanteissa

Janne Körkkö, SPR
Kuvaaja: Janne Körkkö, SPR

"Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat Varsinais-Suomessa yhteisöjen tukipilareita. Näin uskallan sanoa, kun katson mitä kaikkea maakunnassamme tehdään, vapaaehtoisesti”, toteaa Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen.  Väitettäni tukee myös se, että Punainen Risti on huolehtinut paikallisen valmiuden suunnittelusta niin, että tilanteen niin vaatiessa viranomaiset saavat auttamistehtävilleen kolmannen sektorin tuen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on ollut keskeinen puheenaihe. Sopivaa ja enemmistölle riittävän hyvää järjestämismallia ei näytä löytyvän. Tämä jumi ei ole meidän toimintaamme halvaannuttanut. Punaisen Ristin paikalliset osastot piiritoimiston tuella ovat avanneet 13 matalan kynnyksen terveyspistettä eri puolille maakuntaa.

Terveyspisteissä voi kävijä saada terveysneuvontaa ongelmiinsa, mittauttaa verenpaineen tai jäädä rupattelemaan muita mieltä askarruttavia asioita. Toiminta on vapaaehtoisten tuottamaa terveyttä edistävää, yksinäisyyttä lieventävää ja syrjäytymistä ehkäisevää palvelua, ilmaiseksi. Näitä pisteitä avataan lisää sitä mukaa kuin vapaaehtoisia terveysalan ammattilaisia ilmoittautuu mukaan toimintaan. Suuri osa nykyisistä vapaaehtoisistamme on löytänyt tästä hyvän harrastuksen eläkepäivilleen.

Viime vuoden aikana piiritoimiston ohjelmatyöntekijät ovat yhdessä paikallisten osastojen puheenjohtajien kanssa käyneet tapaamassa kuntien johtoa. Keskusteluissa on ollut esillä terveys- ja sosiaalipalvelujen lisäksi Punaisen Ristin toimintavalmius.

Pelastustehtävät hoituvat viranomaisten avulla, mutta laajemmissa ja pitkäkestoisissa tilanteissa viranomaisten tueksi on saatavissa koulutettuja vapaaehtoisia ja piiritoimiston henkilöstöä. Tähän ohjaa paikallinen ja alueellinen valmiussuunnittelu. Viranomaisten tukeminen ja avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen on Punaisen Ristin lakiin ja asetuksiin perustuva tehtävä.

Laajeneva auttamisvalmius

Viranomaisilla ei ole käytettävissään vain Punainen Risti vaan valmiudessa on mukana myös aktiivisesti kunnissa toimivien muiden järjestöjen vapaaehtoisia. Oman valmiuden ylläpito ja muiden järjestöjen valmiuden koordinointi perustuu mm. SPR:n sisäministeriön väliseen yhteistyöpöytäkirjaan.

Punaisen Ristin valmiudessa on siis oman väen lisäksi laaja kolmannen sektorin vapaaehtoisten osaaminen. Yhdessä olemme olleet auttamassa tulipalojen, myrskyjen tai vesiongelmien aiheuttamissa jälkiselvittelyissä ja lievittäneet perheitä ja yksittäisiä ihmisiä kohdanneita kriisejä.

Parin vuoden takaisen Turun puukotuksen aiheuttamaa ahdistusta lieventämässä kaduilla kiersi ja palvelevassa puhelimessa päivysti 22 päivän ajan 120 Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoista ja ammattilaista.  Kohtaamisia kirjattiin 2400. Auttajat eivät olleet ainoastaan Turusta ja Varsinais-Suomesta vaan apua saatiin suunnitelmien mukaisesti myös lähimaakunnista.

Ison kansainvälisen avustusjärjestön osana voimme turvautua laajenevan verkoston apuun. Tämä näkyy esim. maanjäristysalueilla. Sielläkin auttaminen käynnistyy aina ensin paikallisin voimin. Auttajien määrä lisääntyy, kun kansainvälinen apu kenttäsairaaloineen ehtii paikalle. Myös Suomeen on, tilanteen niin vaatiessa, saatavissa Punaisen Ristin kansainvälistä apua.

Pauli Heikkinen, toiminnanjohtaja, SPR Varsinais-Suomen piiri

Teksti on aiemmin julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeessä 2/2020