Ryhmänjohtajakurssi nro 98

Jarkko Mikkonen
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen

Punaisen Ristin Ryhmänjohtajakurssi nro 98 järjestetään 8.-13.9.2020 Punaisen Ristin koulutuskeskus Nynäsissä, Heinolassa. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutus valmistaa antaa valmiuksia, varmuutta ja motivaatioita johtaa vapaaehtoisia ensiavun, henkisen tuen tai ensihuollon tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat esim. ensiapupäivystyksissä tai hälytystehtävissä operatiivisena johtajana toimiminen.

Kohderyhmä

Ryhmänjohtajakurssin kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset, jotka toimivat hälytysryhmäläisinä tai ensiapupäivystäjinä ja haluavat toimia operatiivisena ryhmänjohtajana. 

Lisäksi koulutusta suositellaan ensiapu- tai hälytysryhmän (henkinen tuki tai ensihuolto) ryhmänjohtajille tai ryhmän vetäjille, jotka eivät ole vielä käyneet ryhmänjohtajakurssia.

Ryhmänjohtajan ja piirin ensiapuryhmätoiminnasta vastaavan henkilön tai valmiuspäällikön tulee suosittaa henkilön osallistumista.

Pääsyvaatimukset:

  • Ensiapupäivystysoikeus ja EA 3 tai
  • Henkisen tuen perus- ja jatkokurssi, sekä EA 1 tai
  • Ensihuollon perus- ja jatkokurssi, sekä EA 1

Lisäksi hakijalla tulee olla:

Hyvä fyysinen kunto, hän voi mennä polvilleen ja pystyy vaivattomasti liikkumaan maastossa, hyvä psyykkinen kunto (koulutus ei sovi akuutissa kriisissä olevalle) ja hyvät sosiaaliset taidot.

Kurssin toteutus

Kurssi koostuu verkossa suoritettavista ennakkotehtävistä, luennoista, ryhmätöistä ja käytännön harjoituksista, joissa painopiste on ryhmän johtamisessa.

Kurssin hinta

Punaisen Ristin vapaaehtoiset 450€ (SPR jäsenet) /500€ (ei jäsenet),

työpaikan ensiapuryhmäläiset tai muut 1150€ (SPR jäsenet) /1200€ (ei jäsenet)

Ilmoittautuminen

Kurssille hakijat täyttävät lyyti-ilmoittautumislinkin, joka julkaistaan kevään kuluessa. Keskustoimisto pyytää piirien terveydenhuollon suunnittelijoilta tai valmiuspäälliköiltä suositusta hakijoista, joten tässä vaiheessa kannattaa kysyä suositusta sekä omasta osastosta sekä piirin vastuutyöntekijältä ja varata kurssiaika kalenteriin.

Tiedustelut

Virpi Lohrum, terveydenhuollon suunnittelija, keskustoimisto, virpi.lohrum@punainenristi.fi tai 040 830 4406