Viikon idea: Forssan monikulttuurisuustoiminta

Suomen Punaisen Ristin Forssan osasto on vuodesta 2015 tehnyt innostavaa monikulttuurista toimintaa kaupungin pakolaisten kanssa. Monenlaista toimintaa on kehitetty osallistujien omien toiveiden kohteiden pohjalta, ja eri kulttuurit on saatu yhdistettyä yhteisen tekemisen merkeissä. Toiminnalle ominaista on ollut se, että pakolaiset ovat päässeet aktiivisiksi toimijoiksi, eivätkä he ole jääneet vain autettavan rooliin. Matalan kynnyksen ryhmätoiminta onkin kasvattanut Forssan osastoa merkittävästi.

Yhdessä tekeminen on ollut hauskaa

Toimintaa on ollut käsityökerhosta kielikerhoihin ja olohuonetoiminnasta valmiustoimintaan. Osa ryhmistä on jo lopettanut toimintansa, mutta useat porskuttavat edelleen, ja kokoontuvat jopa viikoittain. Suosittuja ryhmiä ovat olleet esimerkiksi lentopallokerho sekä ensiapuryhmä. Lentopalloa järjestävät viikoittain niin maahanmuuttajat kuin suomalaisetkin yhteistyössä. Ensiapuryhmänkin tarkoituksena oli alkujaan eriytyä maahanmuuttajien omaksi ryhmäksi, mutta lopulta yhdessä toimiminen tuntui paremmalta ratkaisulta. Olohuonetoiminta kokoontuu myös joka sunnuntai. Silloin ihmisiä kokoontuu viettämään yhdessä iltaa eri järjestöistä, kuten mielenterveysseurasta ja helluntaiseurakunnasta. Maahanmuuttajat, niin syyrialaiset, afgaanit kuin irakilaisetkin, ovat järjestäneet illallisia sekä bingoiltoja Olohuoneessa. Lisäksi yhteistyötä on tehty Kansanopiston ja Forssan kaupungin kanssa. Monikulttuurinen toiminta etsinnöissä ja ensiaputoiminnassa on ollut myös edesauttamassa rasismin ehkäisemistä, sillä ihmiset ovat päässeet ennakkoluuloistaan eroon toimiessaan muiden kulttuurien edustajien kanssa yhteistyössä.

Matalan kynnyksen viestintää

Parhaana tapana viestiä on koettu Facebook-ryhmät sekä Whatsapp, joiden eri ryhmissä informointi toimii nopeasti ja helposti. Pienessä kaupungissa tieto myös kulkee nopeasti, kun ihmiset kertovat tulevista tapahtumista ystävilleen. Vapaaehtoiset tulkit ovat olleet tärkeitä osaston viestinnässä, sillä erityisesti aluksi monella kielellä viestiminen oli tärkeää, jotta ihmisiä saataisiin mukaan. SPR:n toimintaa mainostettiin hätämajoituskeskuksissa, ja ilmoittautuneet on lisätty Facebook- ja Whatsapp-ryhmiin.

Toiminnasta opittua

Forssassa ollaan yhdistetty monet kulttuurit yhteisen mielekkään tekemisen äärelle. Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen onkin ollut sitä helpompaa, mitä enemmän on tuntenut itsensä merkittäväksi osaksi yhteisöä. On ollut tärkeää, että ihmisiltä on kysytty, mitä he haluaisivat tehdä ja mistä he ovat kiinnostuneita. Tämän myötä toiminnan jatkuminen on varmistettu, ja osallistujat ovat olleet motivoituneita, kun ovat itse päässeet toteuttamaan omia toiveitaan. Resurssit ottavat vain harvoin vastaan, mikäli jotain todella halutaan tehdä.

-----------------------

Ilmianna oman osastosi tai tutun osaston hyvä idea! Laita viestiä katriina.kuusela@redcross.fi ja laita hyvät ideat kiertämään.