Resursdagen för frivilliga

Resursdagen för frivilliga är en temadag kring välbefinnande, ork och beröm. Syftet med temadagen är att:

1)    Ge utrymme för utbyte av erfarenheter, interaktion och kamratstöd.

2)    Öka de frivilligas förmåga att förstå vikten av gränsdragning mellan sina olika livsroller.

3)    Stödja de frivilligas välbefinnande.

Vem som helst av FRK:s utbildare och anställda kan leda resursdagen. Den är avsedd för alla frivilliggrupper, såväl första hjälpen-grupper, ungdomsgrupper, vängrupper och grupper till stöd för integration som till exempel avdelningens styrelse. Resursdagen kan ordnas för en verksamhetsgrupp i taget, för hela avdelningen eller tillsammans med andra avdelningar.

Längden på resursdagen kan variera från ett par timmar till en hel dag, alltefter vilket innehåll och vilka övningar man väljer.