Ensiapupäivystäjän peruskurssi, Päijät-Häme 4.4.2020 -18.-19.4.2020

4.4.2020 8:30 - 19.4.2020 17:00
Pirjo Mattila
Kuvaaja: Pirjo Mattila
"EA3 kurssi"
Sijainti:
Vapaudenkatu 8, 15600, Lahti
Tapahtuman tyyppi: 
 • Kurssit ja koulutukset
Hinta: 
Osa I 20 euroa, osa III 50 euroa (sis koulutuksen ja kahvit)
Järjestäjä: 

8 tuntia + verkkokurssi + 18 tuntia

TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja saa perustiedot, kuinka Punaisen Ristin ensiapupäivystys toimii ja mitä laatusuositukset edellyttävät päivystäjältä. Osallistuja saa hyvät perusvalmiudet antaa ensiapua erilaisten sairaskohtauksien tai tapaturmien jälkeen osana ensiapupäivystystoimintaa. Kurssilaisen motivaatio jatkuvaan harjoittelemiseen vahvistuu.

KETKÄ KURSSILLE

Kurssille voi hakeutua 16 vuotta täyttänyt ensiapuryhmän aktiivinen jäsen, joka haluaa alkaa ensiapupäivystäjäksi. Ennen kurssille tuloa ryhmäläisen olisi hyvä harjoitella perustaitoja.

AIEMMAT KOULUTUKSET

Kurssilaisella tulee olla voimassa oleva EA1®-kurssi. Kurssin voi käydä myös päivystystoiminnasta jonkin aikaa poissa ollut vapaaehtoinen, joka haluaa päivittää taitonsa.

KURSSIN TOTEUTUS

Kurssi on uudistunut vuonna 2017. Uusi ensiapupäivystäjän peruskurssi on kolmiosainen. Ensin on kahdeksan (8) tunnin lähijakso, jossa opitaan:

 • Ei hereillä olevan - hengittävän ensiapu
 • Elvyttämään parin kanssa – ryhmässä
 • Autettavan systemaattinen tutkiminen
 • Kylmän ja lämmön aiheuttamat vammat

Verkkokurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

 • Punaisen Ristin periaatteet
 • Ensiapupäivystyksen laatuohjeet
 • Vaitiolovelvollisuus
 • Lääkekoulutus
 • Lastensuojelu
 • Ensiavun kertaamista videoiden avulla

Tässä vaiheessa suositellaan harjoittelijana toimimista jossain päivystyksessä.

Toisella 18 tunnin lähijaksolla opitaan muun muassa:

 • Lomakkeiden käyttö
 • Ensiapupäivystäjänä toimiminen

Kurssi sisältää osaamisen varmistamisen.

KURSSIN SUORITTANUT

Kurssin ja siihen sisältyvän osaamisen varmistamisen hyväksytysti suorittanut henkilö saa päivystysoikeuden

KURSSIN JÄRJESTÄJÄ

SPR Hämeen piiri

Pirjo Mattila, pirjo.mattila@redcross.fi, 0405895779

Osa I 4.4 2020 https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_osa_I_3872

Osa II itsenäisiä verkko-opintoja

Osa III 18.-19.4.2020 https://www.lyyti.in/Ensiapupaivystajan_peruskurssi_osa_III_5183