Tilattavat koulutukset 2020

Tarvetta koulutukselle?
- tilatkaa piiritoimistosta
 
Aikataulutettujen koulutusten lisäksi osastot / useamman osaston ryppäät voivat tilata koulutuksia piiristä. Ajatus on se, että osastot toteavat tarpeen, kokoavat koulutettavien joukon ja piiri sitoutuu järjestämään koulutuksen. Kummit ovat tässä teidän tukenanne ja auttavat tarpeiden pohtimisessa.
 
Jokaisen koulutuksen asioista sovitaan erikseen ja tehdään sopimus koulutuksen järjestämisestä.
 
Työnjako pääpiirteissään:
Osasto / useamman osaston rypäs:
 • kartoittaa tarpeet omalla alueellaan
 • sopii koulutuksesta piirin kanssa riittävän ajoissa (minimissään 2 kk ennen)
 • huolehtii pitopaikan ja tarjoilujen varauksista
 • suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen markkinoinnin sekä huolehtii riittävän määrän kohderyhmää olevia osallistujia koulutukseen.
 • nimeää koulutuksen vastuuhenkilön
 • laskuttaa koulutukseen liittyvät kohtuulliset tarjoilukulut piiriltä kahden viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä (ellei koulutuksen pitopaikka laskuta suoraan).
Piirin vastuuhenkilö:
 • sopii kouluttajan kanssa koulutuksesta
 • toimittaa kouluttajan yhteystiedot osastolle käytännön asioiden sopimista varten
 • hoitaa kurssimateriaalit
 • huolehtii Sivis-ilmoituksen teosta
 • tukee osaston markkinointia, mm. tiedottamalla lähiosastoille / piirin viestimissä, on mukana markkinoinnin suunnittelussa tarvittaessa
 • rekisteröi koulutetut tietosuoja-asetusten mukaisesti
 
Jokaisesta kurssista sovitaan vähintään seuraavat asiat:
Viimeinen ilmoittautumispäivä (viikkoa ennen kurssia tai aiemmin)
Minimiosallistujamäärä (suositus 7 hlö, mutta sovittavissa)
Miten ja missä koulutusta markkinoidaan
Maksaako koulutus osallistujille jotain
Yhteyshenkilöt (osasto + piiri)
Koulutus perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävää määrää
 
Tarjolla olevia koulutuksia:
Henkisen tuen peruskurssi (8 h)
Henkisen tuen jatkokurssi (8 h)
 
Ystävätoiminnan peruskurssi (3 h)
Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
Ystävänä omaishoitoperheessä (3-4 h)
Henkisen tuen kurssi ystäville (3 h)
 
Kotimaan avun koulutus (3 h)
 
Luottamushenkilöiden perehdytys (3 h)
Yhteisen Lipun alla (3 h)
Humanitaarisen oikeuden infokoulutus (3 h)
Osastoviestinnän koulutukset 
 
Kuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät alla olevasta liitteestä! 
 
Koulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa