JANE (Jalkautuva neuvonta) -hanke päättyi onnistuneesti Länsi-Helsingin osastossa

SPR:n Länsi-Helsingin oli mukana maahanmuuttajien kotoutumista tukevassa EU:n rahoittamassa kaksivuotisessa JANE-hankkeessa vuosina 2018-2019. Tavoitteena oli kehittää ja tukea syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien kotoutumista.

Osastomme järjesti hankkeen tukemana paljon toimintaa. Kielikahviloissa maahanmuuttajat saivat harjoitella suomen taitojaan vapaaehtoisten suomalaisten kanssa jutellen. Kahvilatoiminta on ollut hyvin suosittua sekä maahanmuuttajien että suomalaisten keskuudessa. Yhteensä näissä kahviloissa kävi vuoden aikana lähes sata eri henkilöä, joista noin puolet oli maahanmuuttajia ja puolet suomalaisia vapaaehtoisia.

Arjen avussa vapaaehtoiset tukivat maahanmuuttajia arkisten asioiden hoitamisessa ja opintoihin liittyvien tehtävien tekemisessä. Ryhmässä vakituisesti käyvät maahanmuuttajat ovat kokeneet saavansa vertaistukea moniin mieltä askarruttaviin asioihin ja ovat iloisia saadessaan mahdollisuuden tutustua myös suomalaisiin ihmisiin.

Kielikahvilan maahanmuuttajanaisten aloitteesta perustettiin ainoastaan naisille tarkoitettu jumppa, jonne sai ottaa pienet lapset mukaan. Ryhmässä on käynyt säännöllisesti sekä maahanmuuttajia että suomalaisia äitejä pienten lastensa kanssa, sillä samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kohtaaminen ja yhdessä toimiminen on ollut luontevaa.

Hanke keskittyi pääasiassa henkilöihin, joilla on riski jäädä "kotiensa vangeiksi" kontaktien ja kielitaidon puuttumisen takia (kuten ikäihmiset ja kotiäidit). Hankkeessa on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja perustettu toimintaryhmiä maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Tällaisten kohtaamisten avulla tuetaan vieraiden kulttuurien ymmärrystä molempiin suuntiin ja vähennetään ennakkoasenteita.

Osastomme kielikahvilatoiminta ylitti sille hankkeessa asetetut tavoitteet, ja kielikahvilat jatkuvat edelleen osana osastomme maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa.

Tuula Salo Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osastosta osallistui hankkeen ohjausryhmän kokouksiin osastomme edustajana. Tuulan mukaan Jane –hankkeeseen liittyvä, osastollamme toteutettu kielikahvilatoiminta onnistui erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu osastomme jäsenmestarille Lea Pylkkäselle ja hänen apulaiselleen Jonna Hagelbergille.

Tuulan mukaan oli ilo istua hankkeen viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa kuuntelemassa miten koko hankkeen vetäjä kehui kielikahviloiden toiminnan onnistumista. Hankkeen vetäjä korosti erityisesti sitä, että kielikahvilatoiminta oli ylittänyt sille asetetut tavoitteet jo ennen hankkeen päättymistä.

Myös "asiakkailta" ja vapaaehtoisilta saatu palaute on ollut erittäin positiivisia. Kaikki maahanmuuttajat arvioivat, että ryhmissä käyminen on parantanut heidän suomen kielen taitoaan. He sanoivat tulevansa mielellään aina viikoittaisiin tapaamisiin ja lisäksi kaikki ovat kokeneet saaneensa uusia ystäviä.

Yhdessä toimiminen on ollut hyvin antoisaa ja tuonut elämään mielekästä tekemistä myös
suomalaisille vapaaehtoiselle. Kaikissa ryhmissä on muodostunut lämpimiä kontakteja
suomalaisten ja maahanmuuttajien välille, ja yhteisiä toimintoja on järjestynyt myös
ryhmien ulkopuolella.

Kiitos osastomme osuuden onnistumisesta kuuluu jäsenmestarillemme Lea Pylkkäselle, hänen apulaiselleen Jonna Hagelbergille ja kaikille mukana olleille!