Henkisen tuen perus- ja jatkokurssit, lasten ja nuorten parissa toimiville vapaaehtoisille

Mitä henkinen ensiapu on ja miksi tukea tarjotaan? Sensitiivisyys auttajana? Miten välttää auttajana lisävahingon? Tunnistatko auttajana omat rajasi? Katso, kuuntele, yhdistä –toimintamalli 

t i e d ä , t u n n e , o s a a , h a l l i t s e

Tule mukaan keskustelevaan koulutukseen! Koulutus on maksuton Nuorten turvatalossa toimiville vapaaehtoisille. Aamukahvi klo 9:30 alkaen ja koulutuksen aikana kahvi/tee/hedelmiä. Omakustanteinen lounas.

 

 

85 turvataloissa toimivaa Punaisen Ristin vapaaehtoista

osallistui henkisen tuen peruskurssille vuoden 2019 aikana.

 ”Sain perustietoa, miten kohdata paremmin hätääntynyt ihminen ja miten kuunnella omaa itseäni”.

”Muiden vapaaehtoisten kokemusten kuulemisesta ja keskusteluista oli hyötyä”.

Tule sinäkin kevään koulutukseen!