Nyhetsbrev, december 2019

Punainen Risti Ensiapu, Nyhetsbrev, december 2019

Livets viktigaste kunskaper har betydelse

Förnyelsen av utbildningsprogrammen för första hjälpen är närmare än någonsin. Efter jul övergår vi till en digital tid. Vi erbjuder våra samarbetspartners kvalitetssäkrade utbildningsprogramshelheter. Tillsammans utbildar vi kunniga och modiga hjälpare. Färdiga utbildningsinnehåll och aktuella material hjälper våra samarbetspartners med deras arbete, på så sätt kan de koncentrera sig på att utbilda.

Kontrakten för samarbetspartners börjar göras nu

Ifall du inte är fullt insatt i förnyelsen, finns det anvisningar och presentationer på adressen ensiavunkouluttajat.fi och på RedNet. Vi kommer att så småningom avstå från användningen av det gamla RedNet och förflytta oss till att använda en helt ny webbplats.

 

Hur blir man samarbetsorganisation?

1. Vi gör kontrakt med organisationer som har FO-nummer. Bekanta dig med kontraktshelheten för samarbetspartners på adressen ensiavunkouluttajat.fi

2. Kontraktet görs elektroniskt. Fyll i formuläret på sidan ensiavunkouluttajat.fi fr.o.m 2.12., så att vi kan förbereda kontraktet för underskrift.

3. Efter att noggrant fyllt i formuläret och skickat in det, förbereder vi kontraktet med er information och ni får en länk per e-post för underteckning av samarbetspartnerskontraktet (Visma sign).

4. Efter underskrift får den huvudanvändare som meddelats på formuläret, e-post med användärnamn + lösenord till utbildningsportalen.

5. Meddela om och hantera de utbildningar ni ordnar via utbildningsportalen, ni kan även lägga till kursmeddelanden på marknadsplatsen. Marknadsplatsens adress är ensiaputodistus.fi . Ni kan lägga till utbildare som organisationens instruktörer via utbildningsportalen. Det krävs en kvalificerad första hjälpen-instruktör som hittas i utbildningsportalen för att ordna kurser.

Hur blir man samarbetsutbildare?

1. Du får på ons 4.12 e-post med användarnamn + lösenord och inloggningsanvisningar till utbildningsportalen (Competence Admin). Vid första inloggning måste du godkänna utbildningsportalens användarvillkor.

2. Full funktionalitet får du i användning först efter att någon av samarbetsorganisationerna bjuder in dig som instruktör till ett av deras utbildningstillfällen.

3. Innan inbjudan till att fungera som kursinstruktör, kan du bekanta dig med materialbanken och anvisningarna. Som instruktör för en kurs kan du godkänna kursprestationer.
 

Problem med användarnamn, lösenord eller inloggning till systemet?

Kontakta: help@competenceadmin.com, telefon 010 239 90898

* Samtalspris för den som ringer är 8.4cnt/min (inkl. moms 24%), Vår telefontjänst är öppen 8 - 16.

 

Med vänlig hälsning,

Punainen Risti Ensiapu, utbildningsprogram