Suomen Punaisen Ristin Jyväkylän osasto toiminnan pääpainopiste vuonna 2020 on lapset ja perheet

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Sääntömääräisen syyskokouksen 12.11.2019 osallistujia."

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti osaston sääntömääräisen syyskokouksen 12.11.2019 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui yhteensä 20 Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsentä.

Syyskokous hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä teki henkilövalintoja.

Syyskokouksen aluksi palkittiin myös ansioituneita vapaaehtoisia Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksin. Tasavallan presidentti oli Suomen Punaisen Ristin hallituksen esityksestä myöntänyt 15.3.2019 pronssisen ansiomitalin Kirsti Eklundille sekä kultaisen ansiomitalin kiitoksena arvokkaasta työstä Punaisen Ristin päämäärien hyväksi tehdystä työstä Salme Kauppiselle. Huomionosoitukset ojensivat palkituille puheenjohtaja Sari Hovila sekä jäsenmestari Maarit Ryhänen.

Kokouksen aluksi kerrottiin, että Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osastojen yhteinen Nälkäpäivä -keräys (26.-28.9.2019) oli tuottanut yhteensä 23 875,81 euroa (vuonna 2018 yht. 17 245,63 euroa) Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.  Summalla voidaan esimerkiksi hankkia Punaisen Ristin kenttäsairaalassa 11 937 antibioottikuuria lapsille.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 asetettiin toiminnan pääpainopisteeksi lapset ja perheet. Jyväskylän osasto kokeilee aamupuuron tarjoamista kerran viikossa Jyväskylän osaston tiloissa vuonna 2020.  Jos aamupuurot saavat hyvän vastaanoton, vakiinnutetaan se Jyväskylän osaston toimintamuodoksi. Tavoitteena on, että nuoria on mukana ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, terveyspiste-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminnassa. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston perustamisessa tulee vuonna 2020 kuluneeksi 70-vuotta.

Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa +/- 0,00 euroa yli-/alijäämää.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2020 valittiin Jouko Aho.  Hallituksen puheenjohtajana jatkaa aiemmin valittu Sari Hovila vuoden 2020 loppuun. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2020-2021 valittiin Birgitta Alakoski, Kristiina Alho, Olli Lehtonen, Sami Luoma-aho ja Maarit Ryhänen. Hallituksen jäsenyydessä jatkavat aiemmin valittuina Noora Aho, Vieno Aho, Eeva Hautanen, Marko Tervo ja Leena Tiainen vuoden 2020 loppuun.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin Eija Saario ja varatoiminnantarkastajaksi Tuija Riikonen.

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo jyvaskyla@punainenristi.fi, 040-754 0038