Yhdessä enemmän - yhäkin

Tiedote 

6.11.2019

 

Yhdessä enemmän -­­­ yhäkin

Sekä Töölön että Keski-Helsingin hallituksissa on käyty vireää keskustelua osastojen yhdistymisestä viimeisen vuoden aikana, mutta tällä hetkellä olemme yhteistuumin päätyneet lykkäämään prosessia toistaiseksi.

Itse yhdistymisen hallinnollista prosessia on selvitetty menneen vuoden aikana varsin perusteellisesti, mutta käytännönjärjestelyjen suunnittelu jäi mielestämme riittämättömäksi. Sulautuneen osaston alue, toimintaryhmien määrä, ja etenkin jäsenmäärä tulisi olemaan poikkeuksellisen suuri, mikä asettaa lisääntyviä haasteita tulevan suurosaston hallitukselle. Siksi on mielestämme tärkeää, että nykyisten osastojen hallitukset yhteistuumin suunnittelevat ja sopivat, miten uudessa tilanteessa osaston toiminta järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla toimijat tutustuisivat toisiinsa ja myös käytännön yhteistyö voitaisiin aloittaa hetimiten, vaikka osastot säilyttäisivät virallisesti itsenäisen asemansa.

Yhteinen kantamme siis on, ettei yhdistymistä viedä tämän vuoden syyskokouksien päätettäväksi. Sen sijaan kaavailemme, että Keski-Helsingin ja Töölön vuoden 2020 hallitukset tapaisivat esimerkiksi strategiapäivän merkeissä jo alkuvuodesta heti, kun osastojen vuosi on saatu tahoillansa käyntiin.

Toivomme, että molemmissa osastoissa lykkäys nähtäisiin positiivisena mahdollisuutena, eikä ikävänä takaiskuna. Kannustamme myös yksittäisiä jäseniämme tutustumaan ja osallistumaan naapuriosaston tapahtumiin, joka johtaa uusien yhteyksien luontevaan syntyyn keskeisellä ruohonjuuritasolla.

 

Susanna Rantanen                                                                        Senja Multala   

Puheenjohtaja, Töölön osasto                                       Puheenjohtaja, Keski-Helsingin osasto

 

Elina Laine                                                                                       Mia Salomäki

Varapuheenjohtaja, Töölön osasto                                Varapuheenjohtaja, Keski-Helsingin osasto