PISARA 2019 valmiusharjoitus

"Satakunnan piirin tilannekeskus Pisara 2019 -harjoituksessa 26.10.2019 Pohjoispuisto 3:ssa. "
"Punaisen Ristin Porin osaston vapaaehtoisia kokoamassa vedenpuhdistamoa Porin Etelärannassa."
"Puhdistuslaitteeseen oli tutustumassa myös kaupungin kriisinhallintapäällikkö Pasi Vainio. Esittelijänä Punaisen Ristin Petri Keskinen."
"Huittisissa johtopaikkaharjoitus toteutettiin pöytäpelinä. Piirin työntekijä Anne-Mari Hakuni toimi peluuttajana yhdessä valmiuskouluttaja Sari Rantasen kanssa. "
"Satamalassa Pisara 2019 – harjoitus toteutettiin osastojen yhteistyönä. Mukana Vammalan, Mouhijärven ja Kiikoisten osastot."

Pisara 2019 oli Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, joka järjestettiin koko maassa lauantaina 26.10.2019. Harjoituksen teemana oli vesikriisi, sillä puhdas vesi on kaikille välttämätöntä. Tilanteita, joissa veden tulo keskeytyy tai vesi on pilaantunutta, sattuu Suomessa vuosittain. Harjoituksen tavoitteena oli testata Punaisen Ristin osastojen alueellista valmiutta reagoida ja auttaa vesikriisin sattuessa.

Pisara 2019-harjoituksen uhkakuvassa Satakunnassa Porin veteen oli päässyt tuntematonta saastuttavaa ainetta ja puhtaan juomaveden saanti oli uhattuna myös eri puolilla maakuntaa. Katastrofi uhkasi ja Punaista Ristiä oli pyydetty apuun. Satakunnan piirin alueella harjoitukseen osallistui 15 Punaisen Ristin osastoa. Kaikilla oli oma uhkakuvansa mietittävänä. Myös piirin väki oli harjoituksessa vahvasti mukana. Piiriin perustettiin tilannekeskus ja toimiston väellä oli valmiussuunnitelman mukaiset roolit harjoituksessa. Piirin tueksi harjoitukseen saapui myös joukko asiantuntevia vapaaehtoisia (Leena Reikko, Jaana Lehtonen ja Marko Kuusikoski). Keskustoimistosta mukana Satakunnan harjoituksessa olivat kehittämispäällikkö Päivi Hurttia ja valmiussuunnittelija Melinda Palomaa. 

Porin osaston vapaaehtoiset saivat Etelärannassa puksuttavan vedenpuhdistajan toimintaan muutamassa tunnissa. Veden laadun mittaaminen kestää vuorokauden verran ja sen jälkeen puhdasta vettä tulee 4000 litraa tunnissa. ”Porin veden varavesilaitos saataisiin toimintakelpoiseksi kahdessa vuorokaudessa. Punaisen Ristin Etelärantaan pystyttämä laitos tuottaa tutkitusti puhdasta vettä jo vuorokaudessa, joten sillä olisi oleellinen osuus katastrofin sattuessa”, sanoo puhdistamoon tutustumaan tullut Porin kaupungin riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio.

Pisara 2019 – harjoituksessa osastot olivat mukana monin eri tavoin. Osa osastoista eläytyi harjoitukseen Pisara 2019 - pöytäpelin kautta. Toisaalla jalkauduttiin kartoittamaan alueella olevia kaivoja tai keskityttiin jakamaan kansalaisille tietoa miten mahdolliseen vesikriisiin voi ennalta varautua tai miten toimia, jos hanasta ei tule käyttökelpoista vettä. Satakunnassa testattiin ensi kertaa myös KOBO -kyselyn tekemistä. KOBO on kansainvälisissäkin kriisitilanteissa käytetty haastaviin olosuhteisiin kehitetty tiedonkeruu työkalu.

Koko piirin kattava harjoitus osoitti, että liikkeelle saataisiin tosi tilanteessakin lähes 200 omaa vapaaehtoista ja muiden järjestöjen ja yhteistyötahojen kautta toinen mokoma lisää. ”Näyttää siltä, että vapaaehtoisia riittäisi tosi paikankin tullen”, iloitsee piirin puheenjohtaja ja Pisara 2019-harjoituksen yleisjohtaja Paula Ilen.

Teksti: Ellinoora Söderman