Nyfiken på Röda Korset

Välkommen till “Nyfiken på Röda Korset”-utbildningsmodulen. För oss på Röda Korset är det viktigt att ge alla frivilliga en gemensam förståelse av vad Röda Korset är och hurudan inspirerande frivilligverksamhet organisationen erbjuder. För att svara på det här behovet har vi byggt en två timmar lång utbildningsmodul med grundläggande information om Röda Korset. Utbildningen fungerar som en introduktion för nya frivilliga och människor som vill veta mer om Röda Korsets verksamhet eller som funderar på att komma med som frivillig.

Utbildningen kan ordnas inom avdelningen till exempel som "öppet hus". Målsättningen är ett inspirerande och medryckande evenemang! Utbildningens huvudtema är att inspirera och visa hur enkelt det är att komma med i frivilligverksamheten. Syftet är att presentera Röda Korsets verksamhet i området.

Nedan finns utbildningens material 

  • utbildarens guide
  • utbildningens powerpoint-presentation
  • annat material som behövs under utbildningen