Material

Organisationsutbildaren kan använda följande material som bakgrund till kurserna. Materialet är till viss mån föråldrat, men till stor del helt användbart som sådant. Materialet förnyas i samband med att organisationskurserna utvecklas år 2019-2020.

Materialet är följande:
- Det här är Röda Korset
- Röda Korset agerar
- Avdelningen agerar