Varsinais-Suomessa pisaroi 26.10. - Pisara 2019 -valmiusharjoituksen teemana oli vesikriisi

Hanna Ollikainen
Kuvaaja: Hanna Ollikainen
"SPR Mynämäen ja Mietoisten osastot harjoittelivat yhdessä."
Tuija Hongisto
Kuvaaja: Tuija Hongisto
"SPR Perniön osasto pohti toimimista kriisitilanteissa."
Sari Salmi
Kuvaaja: Sari Salmi
"SPR Turun osasto toteutti harjoituksen Turun Ylioppilaskylän itäisessä osassa."
Pauli Heikkinen
Kuvaaja: Pauli Heikkinen
"SPR Raision osasto jakoi tietoa vesikriisiin varautumisesta Tokmannin aulassa."
Tommi Virtanen
Kuvaaja: Tommi Virtanen
"SPR Kaarinan-Piikkiön osaston harjoitus päättyi raporttiin kaupunginjohtajalle."

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus järjestetään joka kolmas vuosi. Tänä vuonna teemana oli vesikriisi, sillä puhdas vesi on kaikille välttämätöntä. Varsinais-Suomessa harjoitukseen osallistui kolmannes piirin osastoista.

Valmiussuunnittelua ja varautumista tukevia tilaisuuksia järjestettiin osastoissa jo lokakuun aikana. ”Osa osastoista harjoittelee vasta marraskuussa, koska se on ollut sopivampi ajankohta kumppaneille”, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen. Keskeistä valmiusharjoituksessa on yhteistyö ja monet osastoista suunnittelivatkin harjoitukset ja luennot yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Paimiossa Paimion Vesihuolto Oy kertoi varautumisesta vesihuollon häiriötilanteisiin. Kotivarasta ja 72 tuntia omatoimisesta varautumisesta luennoi SPR Sauvo-Karunan osaston kouluttaja.

Varsinaisena Pisara 2019 -valmiusharjoituspäivänä 26.10.2019 pisaroi vettä konkreettisesti lähes koko Varsinais-Suomessa. SPR Turun osasto koulutti ja harjoitteli Turun Ylioppilaskylässä. Vapaaehtoiset tekivät ovelta ovelle tiedonkeruuta Ylioppilaskylän itäisellä puolella. Asukkailta kysyttiin kuviteltuun vesikriisiin liittyviä kysymyksiä. KoBoCollect-applikaatioon syötetyt tiedot näkyivät reaaliaikaisesti harjoituksen johtokeskuksessa. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä Turun Ylioppilaskyläsäätiön, Turun Vesihuolto Oy:n sekä Turun Vapepan kanssa.

Kaarinassa kaupungin johtoryhmä antoi SPR Kaarinan-Piikkiön osastolle toimeksiannon, joka liittyi tiedottamiseen. Tehtävän toteuttamiseksi osasto kontaktoi harjoituksessa puhelimitse yli 100 aktiivista vapaaehtoista. Resurssikartoituksessa tiedusteltiin mahdollisuutta osallistua auttamiseen ja sitä, kuinka nopeasti osallistuminen vapaaehtoiselle olisi mahdollista.  

Tiedottaminen oli aiheena myös SPR Mietoisten ja Mynämäen osastoissa, jossa osana harjoitusta suunniteltiin sitä, miten vapaaehtoiset voivat mahdollisessa vesikriisitilanteessa olla Mynämäen kunnan tukena tiedottamisessa. Raision osaston vapaaehtoiset jalkautuivat harjoituspäivänä Tokmannin aulaan jakaen tietoa vesikriisiin varautumisesta. Monissa muissakin osastoissa jaettiin Nälkäpäivän ämpäri-installaatioissa käytettyjä kannellisia ämpäreitä ja kerrottiin vinkkejä omatoimiseen varautumiseen vesikriisin sattuessa.

Pisara 2019 -valmiusharjoitus Varsinais-Suomessa toi esiin vapaaehtoisten roolia kuntien tukena. ”Näen, että yhteistyö kuntien kanssa mahdollisissa häiriötilanteissa lisääntyy tulevaisuudessa”, pohtii valmiuspäällikkö Tommi Virtanen. Hyvät kokemukset kasvattanevat valmiusharjoitusyhteistyötä myös niissä kunnissa, jotka nyt eivät olleet mukana, kun he kuulevat kuntakollegoiltaan hyvästä harjoitusyhteistyöstä Punaisen Ristin kanssa”, summaa Virtanen.