Pisara 2019 valmiusharjoitus

"Piirin tilannekeskus toimi piiritoimiston tiloissa "
Joroisten osasto
Kuvaaja: Joroisten osasto
"Joroisissa harjoitus käynnistymässä alkupalaverilla vapaaehtoisten ja viranomaisten kesken"
Sari Kohonen
Kuvaaja: Sari Kohonen
"Pisara-harjoitus alkamassa Kotkassa Kymen vedellä. Mukana SPR Kotkan, Karhulan ja Haminan osastot ja Autoliitto."

Kaakkois-Suomen piirin alueella 10 osastoa on mukana harjoittelemassa Pisara 2019 valmiusharjoituksessa. Varsinaisten harjoitukseen aktiivisesti osallistuvien osastojen lisäksi piiritoimistosta otettiin yhteyttä kaikkiin osastoihin ja kartoitettiin heidän toimintaresurssit vastaavassa oikeassa tilanteessa. 

Ystävävälitykset osallistuivat harjoitukseen siten, että kaikki piirin ystävälityksen on kontaktoitu ja kartoitettu kuinka monta ystävätoimijaa he saisivat liikkeelle ja kuinka nopeasti. 

Valtakunnallisen valmiusharjoituksemme teemana on puhtaan veden puute. Vesikriisi on valittu harjoituksen teemaksi siksi, että puhdas vesi on meille jokaiselle välttämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti.Harjoituksen tavoitteena on testata Punaisen Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa vesikriisin sattuessa. 

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin valmiusharjoitus, mutta mukaan harjoittelemaan on kutsuttu myös paikallisia ja alueellisia yhteistyökumppaneita.