Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla

Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Piirin vuosikokouksessa huhtikuussa 2020 valitaan viisi jäsentä piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle. Osastoja pyydetään lähettämään ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä.

Piirin hallituksessa tarvitaan monipuolista osaamista ja kokemusta

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomaistoiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosiaalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi ammatin, työn tai harrastuksen kautta olla hyödyllistä osaamista esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä ja markkinoinnista, sosiaalisesta mediasta, taloushallinnosta tai juridiikasta. Piirin hallituksen tehtävät määritellään piirin johtosäännössä.

Järjestön luottamustoimeen voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (nro 827/2017) mukaan luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista

Ehdotukset 3.2.2020 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa viimeistään maanantaina 3.2.2020 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi tai täyttämällä ehdokaslomake netissä. Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon. Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, mahdollinen erityisosaaminen sekä perustelut. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV.

Hallituksen kokoonpano, erovuoroiset jäsenet v. 2020
Vaalitoimikunnan kokoonpano ja yhteystiedot
P
iirin hallituksen tehtävät

Linkki ehdokaslomakkeeseen
https://bit.ly/2pyyksx