NÄLKÄPÄIVÄ 2019

Lämpimät kiitokset vuoden 2019 Nälkäpäivään osallistuneille, keräykseen lahjoittaneille sekä leipiä ostaneille

Tämän vuoden tulos yhteensä on 4233,38 €,
Angelniemen osuus 366 €.