Rollspelet På Flykt

Över 40 miljoner människor i värl-den har tvingats fly sina hem och av dessa är cirka 15 miljoner flyktingar, d.v.s. de har flytt till ett annat land (The 2010 Global Trends report). De här personerna tvingas ofta lämna allt de äger och de förlorar kontak-ten till sina familjemedlemmar.

Röda Korset ordnar ett rollspel På flykt! åt ungdomar, som går ut på att deltagarna under 24 h lever som flyktingar. Deltagarna får uppleva en flyktings vardag och vad de tvingas möta.

Kom med!

28-29.4.2012
Start kl.12.00 på lördag från bustis i Pargas. Hemfärd kl.12.00 på söndag.
Pris: 10 €

Anmälningar:
mail: aboland@redcross.fi. På frågor svarar verksamhetsledare Yrsa Wilén:
tel. 0400 838 675
Senast: 20.4.