Koulutukset 2021

"SimuCenter"
Samuli Raappana
Kuvaaja: Samuli Raappana

TAMMIKUU 2021
22.-24.1. Valtakunnalliset kouluttajapäivät
Tervetuloa mukaan ensiapuryhmien kouluttajien ja rinnepäivystyskouluttajien täydennyskoulutukseen, joka pidetään tammikuussa 22.-24.1. etäkoulutuksena. Koulutus on suunnattu ensiapuryhmien ja rinnepäivystäjien kouluttajille ja webinaarissa käsitellään keskeisten ensiaputoimien kouluttamista. Ohjelma koostuu lyhyistä kertausluennoista ja reaaliaikaisista harjoituksista, joissa opetetaan välineiden käyttöä ja kouluttamisen kannalta tärkeitä asioita. Koulutus on vahvasti interaktiivinen, joten varaudu hyvällä internetyhteydellä, isolla näytöllä ja laitteella, jolla voit osallistua keskusteluun. Koulutus striimataan Turun Medisiina D:n SimuCenteristä. Viikonlopun ohjelma ja ilmoittautuminen: https://rednet.punainenristi.fi/node/61257. HUOM! Ensiapuryhmien ja rinnepäivystyskouluttajien täydennyksen viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 10.1.2021. Tämän jälkeen koulutukseen ilmoittautuneet saavat ohjeet webinaaria varten. Täydennykseen kuuluu etäkoulutuksen takia lisäksi opetusnäyte piirin tai jonkun ensiapuryhmän koulutuksessa.

HUHTIKUU 2021
8.4., 15.4. ja 17.4. Festarivapaaehtoisten webinaarisarja.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/62009

SYYSKUU 2021
16.-19.9. Ensivastekouluttajien kouluttajakoulutus, HUOM! Koulutus siirtyy koronatilanteen takia. Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin.
17.-19.9. Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus, HUOM! Koulutus siirtyy koronatilanteen takia. Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin.
18.-19.9. Ensiauttajien harjoitusviikonloppu, HUOM! Koulutus siirtyy koronatilanteen takia. Uusi aika ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutuksiin jo hakenet ovat automaattisesti mukana seuraavan kurssin haussa.

LOKAKUU 2021
19.-24.10.2021 Ryhmänjohtajakurssi nro 99
Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutus valmistaa osallistujia toimimaan operatiivisissa tehtävissä ryhmänjohtajana. Tällaisia tehtäviä ovat esim. ensiapupäivystyksissä tai hälytystehtävissä operatiivisena johtajana toimiminen. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia varautumisessa viranomaisten antamiin erilaisiin operatiivisiin tehtäviin. Haku koulutukseen tämän linkin kautta 30.8.2021 mennessä https://www.lyyti.fi/reg/RJ_99.

Hakijalla tulee olla jo hakuvaiheessa oman ryhmän ryhmänjohtajan ja piirin ensiapu / henkisen tuen tai ensihuollonryhmätoimin-nasta vastaavan henkilön suositus henkilön osallistumista kurssille. Lisätiedot liitteessä.