Lokakuun 2019 uutiskirje

Punainen Risti Ensiapu (PRE) on Punaisen Ristin täysin omistama yhtiö, joka kehittää ja toteuttaa sekä väestölle suunnattua ensiapukoulutusta että ensiapu- ja terveystiedon kouluttajien koulutusta. Toiminta jakaantuu kahteen osaan:

  1. SPR:n ensiapukoulutusjärjestelmän eli konseptin hallinta ja kehittäminen, joka sisältää kouluttajakoulutuksen ja ensiapukoulutusten sisällöt
  2. Ensiapukoulutustoiminta

Olemme lähteneet kehittämään konseptia vastaamaan paremmin eri asiakas- ja kumppaniryhmien muuttuviin tarpeisiin, tavoitteena palveluiden korkea laatu, tasalaatuisuus sekä viranomaisvelvoitteiden parempi hoitaminen ja koulutusohjeiden noudattamatta jättämisen kitkeminen.

Yksittäiset asiakkaat eli ensiapukurssilaiset voivat jatkossa entistä paremmin luottaa ensiapukoulutuspalveluiden laatuun ja hallita omia tietojaan sähköisen rekisterin avulla. Mikäli esimerkiksi todistuskortti katoaa, voi uuden tilata helposti ja sähköinen mobiilikortti on aina asiakkaan saatavilla. Verkkokurssit säästävät aikaa ja mahdollistavat joustot kurssien suorittamisessa.

Asiakasyritykset eli koulutuksia ostavat organisaatiot voivat jatkossa paremmin hallita omien työntekijöidensä pätevyyksiä sähköisen rekisterin avulla. Verkkokurssit tuovat joustoja kurssien suorittamiseen ja lisäävät sitä kautta henkilöstötuottavuutta.  

Kouluttajakumppanit jakaantuvat erilaisiin ryhmiin yksittäisistä kouluttajista suuriin palveluita tuottaviin yrityksiin. Tavoitteena on tuottaa kaikille eri kouluttajatahoille entistä laadukkaampaa kouluttajakoulutusta sekä tarjota jatkuvasti päivitetyt materiaalit heidän käyttöönsä. Lisäksi kumppanit saavat mahdollisuuden tarjota kurssejaan yhteisellä markkinapaikalla. Kumppanit omistavat jatkossakin omat asiakkaansa ja asiakastietonsa.       

Kehitystyötä tehdään yhdessä Kiwa Inspectan kanssa, joka toimii myös sertifiointielimenä sertifioitaville koulutuksille ja varmistaa koulutusten korkeaa laatua. Punainen Risti Ensiavulla, kuten myös Kiwa Inspectalla on käynnissä puolueettomuusarviointi, jonka avulla varmistetaan konseptin ja ensiapukoulutusliiketoiminnan riippumattomuus.

Ensiapukoulutusjärjestelmän hallinnointi ja ensiapukoulutusliiketoiminta tullaan eriyttämään PRE:ssa omiksi toiminnoikseen.  Punainen Risti Ensiavun koulutusliiketoiminta on jatkossa konseptin kumppani muiden kouluttajatahojen tavoin.

Uudistuksen myötä kaikki Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset koulutukset rekisteröidään hallintajärjestelmään, jonka kautta jatkossa koulutukset hallinnoidaan ja todistuskortit toimitetaan. Koulutuksen jälkeen pätevyystiedot viedään pätevyysrekisteriin, jonne rakennetaan toimivat rajapinnat tiedonsiirtoa helpottamaan. Pätevyysrekisterin omistaja on Punainen Risti Ensiapu ja kouluttajakumppanit ovat rekisterin käyttäjiä omien asiakkaidensa osalta. Järjestelmien osalta kaikki tietosuojamääräykset on huomioitu asianmukaisella tavalla.  

Olemme huomioineet eräiden koulutustahojen (muun muassa oppilaitokset ja puolustusvoimat) erityistarpeet liittyen ensiapukoulutuksiin. Tiedotamme tästä lisää lähiaikoina.  

Konsepti mahdollistaa jatkossa myös verkko- ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutusten tarjoamisen asiakkaille ja kouluttajakumppanit pääsevät halutessaan tarjoamaan yhdistelmäkoulutuksia osana omaa ensiapukoulutustarjontaansa.

Vanhat todistuskortit, jotka on myönnetty ennen 1.1.2020 ovat voimassa normaalisti 3 vuotta ja mikäli kouluttajakumppaneilla on jäämässä kortteja käyttämättä, lunastamme kaikki käyttämättömät Punainen Risti Ensiavulta 1.1.2019 jälkeen ostetut kortit maksutositetta vastaan takaisin. Katsomme tätä ennen ostetut korttiostot tapauskohtaisesti. 

Kumppanuussopimukset kouluttajaoikeudesta kouluttajaorganisaatioiden (mm. yritys, toiminimi) kanssa tehdään marraskuusta alkaen. Todistus ja pätevyysrekisteröintimaksu tulee koskemaan kaikkia Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia kursseja, joista myönnetään todistus ja sertifioitu pätevyys, jota todentaa merkintä pätevyysrekisterissä. Todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksut laskutetaan kumppaneilta jälkikäteen suoritepohjaisesti. Järjestelmään ei tule liittymismaksua.  

Uusi järjestelmä tulee voimaan 1.1.2020 ja silloin saamme käyttöön järjestelmän ensimmäisen version. Toivomme teiltä hieman kärsivällisyyttä siirtymäaikana, jotta muutokset saadaan vietyä eteenpäin.  Järjestelmää kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Palaute ja kehitysideat ovat tervetulleita. Tavoitteenamme on aidosti kehittää järjestelmä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Punaisen Ristin Ensiavun kouluttajien RedNetistälöytyy yksityiskohtaisempaa tietoa uudistukseen liittyen. Pääsette tutustumaan ja kommentoimaan sopimusluonnostasekä olemme julkaisseet vuoden 2020 palveluhinnastomme. Samaisesta paikasta pääsee ilmoittautumaan syksyn aikana järjestettäviin kumppaneiden kiertuetilaisuuksiin.Mikäli teillä herää kysymyksiä, olettehan yhteydessä.

Ensiapukoulutuskonseptista vastaa kehittämis- ja viestintäpäällikkö Altti Näsi, altti.nasi(at)redcross.fi, puh. 040 541 7410 ja kehittämishanketta johtaa talouspäällikkö Piia Eteläpää, piia.etelapaa(at)redcross.fi, puh. 040 826 1943.

Kehittämisterveisin ja aurinkoista syksyä toivottaen,

Anne Pellinen
toimitusjohtaja
Punainen Risti Ensiapu
anne.pellinen(at)redcross.fi
puh. 050 562 9277