Ensiapupäivystäjän peruskurssi 4/2019

2. - 10.11.2019
Ensiapupäivystäjän peruskurssi HUP syksy 2019 Tervetuloa ensiapupäivystäjän peruskurssille! Kurssilla syvennät ensiapuosaamistasi, harjoittelet kirjaamista, radiopuhelimen käyttöä, ryhmässä toimimista ja raportointia. Kurssi koostuu verkkokurssista ja kolmesta lähipäivästä. Koulutukseen liittyy myös harjoittelu jossain (piirin) ensiapupäivystyksessä. Kurssi sisältää myös osaamisen varmistamisen.  Kurssi 4/2019: lauantai 2.11, ja 9-10.11.2019. Paikka Lohjan osasto, Kalevankatu 7-9, 08100 Lohja
Jarkko Mikkonen
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen
Sijainti:
Kalevankatu 7-9, 08100, Lohja
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Hinta: 
50€ SPR HUP ensiapupäivystäjät, muut piirit 70€
Järjestäjä: 
SPR HUP, Niina Hirvonen
Kurssin numero: 
4/2019

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on kouluttaa osastojen ja piirin päivystyksiin ensiavun ja päivystyspalvelutoiminnan osaajia.

Kurssi koostuu verkkokurssista ja kolmesta lähipäivästä. Koulutukseen liittyy myös harjoittelu jossain (piirin) ensiapupäivystyksessä. Kurssi sisältää myös osaamisen varmistamisen.

Sovellutko ensiapupäivystäjäksi?

Sinulla tulee olla voimassa oleva EA1-kurssi, olet Punaisen Ristin jäsen, olet vähintään 18-vuotias ja olet mukana ensiapuryhmätoiminnassa.Sinulla tulee olla sellainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, että pystyy antamaan hätäensiavun vaativissakin tilanteissa, toimimaan ryhmässä ja kohtaamaan autettavat hyvän asiakaspalvelun vaatimalla tavalla. Sinun tulee haluta toimia päivystäjänä ja sitoutua järjestön arvoihin ja päivystysten laatuohjeisiin.

Koulutuksen käynyt ensiapupäivystäjä osaa

- tunnistaa hätätilapotilaan ja tehdä hätäilmoituksen

- aloittaa hätäensiavun antamisen ja jatkaa sitä ammattiavun saapumiseen asti

- antaa ensiapua pieniin vammoihin ja tapaturmiin

- ohjata autettavat tarvittaessa lisäavun piiriin

- toimia ryhmässä ja olla johdettavana

- toteuttaa kirjausta autettavan tilasta ja annetusta ensiavusta

- kertoa perusteet vaitiolovelvollisuudesta ensiapupäivystäjänä toimittaessa ja on sitoutunut

noudattamaan niitä

- aseptiikan perusteet

- nimetä ja käyttää ensiapupäivystyksessä tarvittavia välineitä

- kuvata ensiapupäivystyksen laatuohjeiden sisällön ja on sitoutunut noudattamaan ohjeita

- kertoa Punaisen Ristin toimintaa ohjaavat periaatteet, arvot ja on sitoutunut niiden noudattamiseen toimisessa ensiapupäivystäjänä