Uudistus - kysymyksiä ja vastauksia

Punainen Risti Ensiavun uudistus. Kysymyksiä ja vastauksia. Tutustuthan myös tämän ryhmän uutisissa oleviin uutiskirjeisiin.

5.12.2019 muokattu

1. Miten pääsen mukaan uuteen sopimusmalliin?

V: Mene osoitteeseen ensiavunkouluttajat.fi ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

KOULUTUSORGANISAATIOT:

Kumppanikouluttajaorganisaatioksi pääsee helposti:

  1. Teemme sopimuksia y-tunnusten omaavien organisaatioiden kanssa. Tutustu kumppanuussopimuskokonaisuuteen.
  2. Sopimuksen tekeminen tapahtuu sähköisesti. Täytä alempaa löytyvä lomake, jotta saamme valmisteltua sopimuksen allekirjoitusta varten.
  3. Huolellisen lomakkeen täyttämisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin kumppanuussopimuksen allekirjoittamista varten  (Visma sign).
  4. Allekirjoituksen jälkeen ilmoitettu pääkäyttäjä saat sähköpostiinsa koulutusportaalin käyttäjätunnukset.
  5. Ilmoita ja hallinnoi omia koulutuksia koulutusportaalissa. Kurssien järjestäminen vaatii pätevän ensiavun kouluttajan.

Kumppanuus alkaa täyttämällä alla oleva lomake.

ENSIAVUN KOULUTTAJAT:

  1. Sopimuksen sijaan kouluttajan tulee hyväksyä koulutusportaalin käyttöehdot ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Tutustu käyttöehtoihin.
  2. Mikäli kouluttajapätevyys on voimassa, saa kouluttaja sähköpostiinsa kutsun liittyä koulutusportaaliin. Mikäli tiedossamme oleva sähköpostiosoite on muuttunut tai et jostain muusta syystä saa kutsua, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

 

2. Miten koulutusportaali (competence admin) toimii?

V: Lyhyt ohjeistus on sivun https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/ alaosassa. Käyttöohjeet löytyvät myös videoiden muodossa osoitteesta: https://help.competenceadmin.com/fi/

 

11.10.2019 julkaistut vastaukset kysymyksiin:

1. Mitä koulutuksia uudistus koskee?

V: Uudistus koskee ainoastaan Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia ja niistäkin ensimmäisessä vaiheessa vain Hätäensiapukurssit 4-8 t ja Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksia, jotka sertifioidaan ensimmäisinä.

Hätäensiapukurssi 8 t ja Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksista tulee kumppaneillemme mahdolliseksi tarjota asiakkailleen myös yhdistelmäkoulutukset (verkko- ja lähiosuus).

Hätäensiapukurssit 4-7 t koulutuksia voi toistaiseksi kouluttaa vain kokonaan lähikoulutuksina.

Ensiapukurssi EA 2® -koulutus sertifioidaan näillä näkymin vuoden 2021 alusta.

Koulutuksia tuottavat yritykset voivat jatkossakin tehdä muita  koulutuksia, ja sopimus ei koske niitä.  

2. Miksi uudistus viedään näin nopeasti läpi?

V: Uudistuksen näkyvin osa sijoittuu nyt vuodenvaihteeseen 2019-2020, mutta uudistus on jatkuva tila, sillä maailma muuttuu ja kehittyy nopeutuvalla tahdilla. Ensimmäinen versio kouluttajaportaalista valmistuu loppuvuodesta, ja parannuksia järjestelmään tulee jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Toimintojen digitalisointi on aina iso asia ja siihen liittyy monia muutoksia, jotka kuitenkin jo nopeallakin aikavälillä tuovat merkittäviä hyötyjä. Pahoittelemme tämän muutoksen tuomaa lisätyötä ja osittaista epätietoisuutta näin alkuvaiheessa.

Noudatamme jatkuvan kehityksen mallia. Olemme jo muokanneet ja muokkaamme jatkossakin toimintaamme ja järjestelmiä asiakkaiden ja kumppaneiden palautteen pohjalta. 

3. Ketä sopimus koskee?

Sopimus koskee koulutusorganisaatioita ja kouluttajia, jotka järjestävät Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia.

Olemme julkaisseet sopimusluonnoksen, johon toivomme kommentteja 13.10. mennessä. Teemme siihen tarvittavia muutoksia palautteen perusteella ja julkaisemme uuden version lokakuun loppuun mennessä. Sopimusosapuolet ovat ensisijassa Punainen Risti Ensiapu (PRE) ja koulutuspalveluita tarjoava yritys.

Yksittäinen kouluttaja voi olla Punainen Risti Ensiavun sopimuskumppani erityistapauksissa.

4. Rajoittaako sopimus kouluttajan toimimista muissa koulutuksissa?

Ei rajoita. Punainen Risti Ensiavun ja koulutusorganisaation välinen sopimus ei rajoita millään tavalla sen piirissä työskenteleviä kouluttajia kouluttamasta muissa organisaatioissa tai järjestämästä muiden koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia.

HUOM. Tässä pitää vain huomioida se, miten koulutusta markkinoidaan, millä nimellä koulutuksesta puhutaan ja mitä materiaaleja koulutuksissa käytetään.  Muiden koulutusohjelmien koulutuksia ei voi pitää Punaisen Ristin koulutuksina.

5. Kuka on sopimuksen valvova elin ja miten valvonta tapahtuu?

Valvonta tapahtuu normaalein sertifiointiin liittyvin laadunvalvonnan keinoin. Sertifiointi tulee KiwaInspectan kautta. Monia samankaltaisia laadunvalvontaan liittyviä elementtejä on käytössä muissa pätevyysjärjestelmissä, kuten vaikkapa Traficomilla.

Laadunvalvonta avataan selkeästi Marraskuun kiertueella.

6. Miten käy freelancer-kouluttajien, jotka ovat tähän mennessä kouluttaneet verokortilla (ei siis ole yritystä) tai niiden, jotka tekevät vain pienimuotoista hyväntekeväisyyskoulutusta?

Sopimusosapuolet ovat ensisijassa Punainen Risti Ensiapu (PRE) ja koulutuspalveluita tarjoava yritys.

Pienimuotoisesti kouluttavien freelancereiden kanssa voidaan tapauskohtaisesti tehdä sopimus. Tämä ei ole ongelma.

Freelancerin työ sinällään ei muutu, järjestelmä helpottaa työntekoa, kun ns. paperien pyörittely loppuu kouluttajaportaalin myötä. Freelancer saa järjestelmään kouluttajatunnukset, kun häntyöskentelee isommalle koulutusorganisaatiolle, joka on tehnyt kumppanuussopimuksen. Idyllitilanteessa organisaation työntekijä esim. koulutussihteeri ilmoittaa koulutukset ja kurssille osallistujat järjestelmään ja kouluttaja vain kuittaa ensiapukurssin ja kurssilaisten suoritukset hyväksytyksi.

Olemme rakentaneet koulutusportaalista joustavan, jotta kurssien hallinta ja suoritusten hyväksynnät olisivat mahdollisimman nopeita ja helppoja toimenpiteitä. Ensimmäinen versio on hyvin yksinkertainen, mutta kehitämme palautteen perusteella seuraavista versioista sellaisia, että ne palvelevat paremmin kaikkia erilaisia kumppaneitamme.

7. Mitä sopimusrikkominen käytännössä tarkoittaa?

Koko uudistus on rakennettu kumppanuusperiaatteelle, ja haluamme tukea kouluttajia siinä, että heillä on viimeisin tieto ja laadukkaat keinot kouluttaa.  Epäselvissä tilanteissa ensisijainen tapa käsitellä asiaa on avoin ja rehti keskustelu.

Pystymme myös tarvittaessa antamaan erilaista tukimateriaalia sekä täydennyskoulutusta, jos asia katsotaan aiheelliseksi. Ymmärrämme hyvin, että arjessa tapahtuu erilaisia ”mokia” tahattomasti. Sakko tulee siis toiminnasta, jossa tietoisesti väärinkäytetään järjestelmää.

8. Miksi 10 000€ sakko?

Sakko viittaa ensikädessä siihen, ettei Punaisen Ristin materiaalia käytetä tapahtumissa, jotka eivät ole Punaisen Ristin koulutuksia tai joissa on virheellisesti markkinoitu koulutuksia Punaisen Ristin koulutuksina, vaikka ne olisivatkin jotain muuta.  Kts. Vastaus ”Ketä sopimus koskee?” Perusperiaatteena on se, että Punaisen Ristin koulutuksissa tulee käyttää Punaisen Ristin materiaalia ja muissa koulutuksissa muuta materiaalia.

Sopimussakko kohdassa viitataan seuraaviin asioihin:

•kaikki sopimuksen alaiset koulutukset tulee ilmoittaa järjestelmään (kappale 3)
•kouluttajan koulutustaso tulee olla oikea (ETK tai HEK) (kappale 4)
•ja ettei Punainen Risti Ensiavun Aineistoja saa väärinkäyttää (kappale 6).

9. Voiko sakko kertautua?

Sakko koskee yhtä rikkomusta. Se ei kertaudu yhden tapahtuman osalta esim. koulutettujen määrällä.

Kouluttajaohjeiden rikkominen on eri asia, ja niiden osalta kouluttajaa tuetaan ja opastetaan, tai mikäli kouluttaja ei piittaa ohjeista ja rikkoo niitä räikeästi, tahallisesti ja jatkuvasti asia katsotaan sertifiointielimessä ja viedään tarvittaessa ensiavun ja terveystiedon asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi.

10. Kouluttajalla ei ole oikeutta rekisteröidä mitään Immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tavaramerkit, verkkotunnukset, toiminimet, aputoiminimet tai muut tunnukset, jotka vastaavat tai sisältävät Palveluntarjoajan tai Suomen Punaisen Ristin Immateriaalioikeuksia tai niitä lähellä olevia tai niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia. Mitä tarkoittaa?

Tämä kohdan taustalla sopimuksessa liittyy runsaasti saamaamme palautteeseen siitä, että kurssilaiselle on jäänyt epäselväksi kenen koulutuksessa hän on ollut. On Punaisen Ristin ja kumppaneidemme etu, että pystymme jatkossa osoittamaan saamamme palautteen (risut ja ruusut) oikeaan osoitteeseen.

Tämän sopimuskohdan tarkoitus on selventää sitä, ovatko Suomessa järjestettävät erilaiset koulutukset Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia vai ovatko ne jotain muuta.

Jos kyse on Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisista koulutuksista, kouluttaja saa käyttää omistamiamme immateriaalioikeuksia sopimuksen ja kouluttajaohjeen mukaisesti (tarkoituksenmukaisesti).

Muissa kuin Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisissa koulutuksissa kouluttajan tulee käyttää sen kyseisen palveluntuottajan ohjeistamana heidän materiaalejaan, tavaramerkkejään, verkkotunnuksiaan, toiminimiään, aputoiminimiä tai muut tunnuksia. Niissä koulutuksissa ei voi hyödyntää Suomen Punaisen Ristin tai Punainen Risti Ensiavun omistamia immateriaalioikeuksia.

11. Miksi asiakasrekisteri tulee luovuttaa Kiwa-yhtiölle, joka itse tuottaa ensiapukoulutuksia?

Asiakasrekisteri on eri asia kuin todistus-ja pätevyysrekisteri.

Kiwa Inspecta luopuu ensiapukoulutusten järjestämisestä 1.1.2020 alkaen, kertoo Mikko Törmänen, liiketoimintajohtaja, Kiwa Inspecta Sertifioinnista.

12. Onko Punainen Risti Ensiapu tässä kumppani vai kilpailija ETK:lle?

Varmistamme riippumattomuuden sillä, että Punainen Risti Ensiapu on eriyttänyt konseptin (koulutusohjelmien) hallinnan ja kurssiliiketoiminnan erikseen. PRE koulutusohjelmien konsepti toimii kumppanina kaikille kouluttajille ja koulutusyrityksille. Eriyttämisessä noudatetaan normaalia kilpailulainsäädäntöön perustuvaa ohjeistusta. Tasapuolista asetelmaavahvistavat erilaiset tekniset, toiminnalliset että ohjeelliset määreet, joita on valmisteltu sekä juristien että riskianalyysin keinoin. 

Koulutusasiakastiedot syötetään KiwaInspectan järjestelmään, jossa sertifiointielin varmistaa koulutuksen oikeellisuuden ja toimittaa kortin joko suoraan asiakkaalle tai kumppaniyritykselle, kuten halutaan. Tieto pätevyydestä menee pätevyysrekisteriin.

Punainen Risti Ensiapu ei pääse käsiksi ”kumppaneidensa” tietoihin.

13. Miten Kiwavoi lähettää fyysisen kortin, jos eivät näe tietoja kurssin suorittaneesta?

Kortit lähettää Kiwa, vaikkakin Punainen Risti Ensiavun koulutuskonsepti on rekisterin pitäjä.

14. Onko rekisteröinti aina pakollista, jos osallistuja ei halua/tarvitse korttia?

Mikäli kyse on Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisesta koulutuksesta, koulutus tulee ilmoittaa koulutusportaaliin ja osallistujien nimet tulee ajaa rekisteriin. Sopimus juuri kuvaa tätä asiaa.

On sekä Punaisen Ristin että kumppaneidemme hyöty, että pystymme jatkossa osoittamaan saamamme palautteen (risut ja ruusut) oikeaan osoitteeseen.

Kouluttajan oikeus kirjoittaa väliaikainen todistus kurssilaiselle liittyy tilanteisiin, jolloin kurssilainen tarvitsee nopeasti todistuksen käymästään kurssista esim. työnantajaa varten. Väliaikaistodistus on voimassa kaksi viikkoa ja voimassaolo merkitään väliaikaiseen todistukseen.

15. Noudattako sopimus Eu:nasettamaa GDPR:ää?

Sopimus noudattaa GDPR:ää. Julkaisemme tietosuojaselosteen mahdollisimman pian.

HUOM. Asiakasrekisteri ja pätevyysrekisteri ovat kuitenkin eri asioita, sillä niillä on eri tarkoitukset.

Kumppanin oma asiakasrekisteri: Monella kumppanilla on oma asiakasrekisteri, jota he käyttävät tahtomallaan tavalla erinäisiin tarpeisiin, ja vastaavat sen tietosuojasta itse.

Punaisen Ristin pätevyysrekisteri: Verrattavissa mihin tahansa muuhun pätevyysrekisteriin. Rekisteriä käytetään todentamaan henkilön ensiapupätevyyttä.

16. Miksi rekisteröintimaksun hinta nousee entistä todistus- ja rekisteröintimaksua kalliimmaksi?

Tässä on kahdesta täysin eri asiasta kyse. Nykyisestä mallista puuttuu suuri osa uusista toiminnoista.

Pätevyys- ja rekisteröintimaksu koostuu muun muassa asiakaspalvelusta, jatkuvasti päivittyvästä kouluttajien materiaalipankista sekä sertifiointiin liittyvästä laadunvalvonnasta, jotka ovat kokonaan uusia kokonaisuuksia. 

Uusi malli antaa ratkaisun moniin ongelmiin, joita on kaivattu pitkään. Esimerkiksi kadonnut ensiapukortti ei ole enää ongelma, kun pätevyyden näkee uudesta pätevyysrekisteristä.

PRE tai Kiva-yhtiöt voivat muuttaa hintoja 30 päivän varotusajalla. Mikä on hintakatto? Miten kouluttajat voivat hinnoitella mitään, jos hinnat voivat muuttua PRE:ntai Kiwanpuolelta pelkällä ilmoituksella 30 päivää ennen?

Erilaisia hinnoittelumalleja pohdittiin pitkään ja päädyttiin malliin, missä koulutusta tarjoavat yritykset eivät joudu maksamaan mitään erillistä maksua esimerkiksi järjestelmien käytöstä, markkinapaikasta, koulutusmateriaaleista tai Punaisen Ristin koulutussisältöjen käytöstä. Järjestelmästä haluttiin tehdä tasapuolinen ja riskitön eri kokoisille toimijoille. Varoja ei jatkossa enää sitoudu esim. todistuskortteihin, ja PRE laskuttaa todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksun vasta noin 30 vuorokauden kuluttua koulutuksesta. Tässä on iso hyöty kouluttajataholle.

Olemme saaneet toiveita, että hintojen muutoksesta ilmoitettaisiin aiemmin kuin 30 päivää ennen niiden voimaan astumista. Otamme tämän huomioon uudessa versiossa sopimusluonnoksesta.

Kysymyksiin eri palveluntiuottajien kurssihinnoittelusta PRE ei tietenkään ota mitään kantaa.

17. Miksi asiakkaat pakotetaan osallistumaan verkkokoulutuksiin?

Asiakkaita ei pakoteta osallistumaan verkkokoulutuksiin. Verkkokoulutukset ovat vain lisäpalvelu (ensimmäinen osa yhdistelmäkoulutuksia), jota koulutuksia järjestävät tahot voivat halutessaan tarjota asiakkailleen.

Perinteiset kokonaan lähiopetuksena tapahtuvat koulutukset jatkuvat ennallaan.

18. Miksi pakotetaan käyttämään SPR:n koulutusmateriaaleja?

Olemme saaneet aikaisemmin paljon kriittistä palautetta ja toiveita liittyen koulutusmateriaaleihin ja lähteneet uudistamaan niitä näiden palautteiden pohjalta. Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää koulutusmateriaaleja niin, että ne perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat jatkuvasti ajan tasalla. PRE päivittää materiaaleja jatkossa aktiivisesti ensiapusisältöjen osalta SPR:n asiantuntijaryhmän ohjeiden mukaan tuoden uusia työkaluja kouluttajien käyttöön. Oman lisämateriaalin käyttö ei ole täysin kielletty. Asia on kuvattu tarkemmin koulutusohjeissa.

19. Minkälainen on tuleva uudistunut koulutusmateriaali? Mistä voin nähdä uudistetun koulutusmateriaalin vai ostanko ”sikaa säkissä”? Eikö jatkossa voi hyödyntää omaa persoonaansa koulutuksissa.

Viimeistelemme parhaillaan laajaa materiaalipankki, jota kouluttajat voivat hyödyntää. Luomme kouluttajien käyttöön jatkuvasti päivittyvät perusmateriaalit, sisältäen mm. powerpoint- esityksiä ja erilaisia ehdotuksia toiminnallisten harjoitusten toteuttamiseen. Kouluttaja ”pärjää” tämän materiaalin turvin, mutta hän voi halutessaan rikastuttaa koulutustaan omilla materiaaleillaan, jotka ovat linjassa Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien sisältöjen kanssa. Jokainen kouluttaja tekee koulutuksia hyödyntäen persoonaansa ja kokemustaan kuten tähänkin saakka. Kouluttajien materiaalipankki monine toiminnallisuuksineen on kokonaan uusi ja se löytyy uudesta kouluttajaportaalista.

Uudistettujen materiaalien ensimmäiset versiot ovat kouluttajien nähtävillä viimeistään marraskuun kiertueella ja niitä tuotetaan lisää ja päivitetään jatkuvasti. Vuonna 2020 tulee mm. iso määrä uusia opetusvideoita ja animaatioita.

Kaikki kouluttamiseen tarvittavat materiaalit tulevat myös ruotsiksi ja englanniksi.Uudistus koskee vain Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia, ei tietenkään muita tai muiden ensiapukoulutuskonseptien koulutuksia, joita kouluttajat voivat pitää kuten tähänkin saakka.

20. Oli hyvin seikkaperäisesti laadittu selvitys, mutta loppuyhteenveto puuttui eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, jäi kyllä epäselväksi. Kouluille uudistus varmasti hyvä. Toiminimellä tehtävä koulutus, kun koulutettavia vain muutama ryhmä vuodessa tuntuu liian monimutkaiselta toteuttaa, kun jatkuvuus puuttuu.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset koulutukset tulee:

1)Ilmoittaa sähköiseen koulutusportaaliin ja
2)Kurssilaisten hyväksytyt suoritukset tulee ajaa todistus- ja pätevyysrekisteriin.

Koulutusportaaliin pääsee tutustumaan parhaiten marraskuun ”Ensiapukoulutus uudistuu” -kiertueella paikan päällä tai webinaarin kautta.

21. Miten jatkossa huomioidaan esimerkiksi  vapaaehtoisjärjestöissä tai oppilaitoksissa kouluttaminen?

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaisia koulutuksia järjestetään hyvin erilaisten toimijoiden toimesta ja heidänkin osaltaan hyvin erilaisissa yhteyksissä. Olemme huomioineet muun muassa kysymyksessä huomioidut erityskumppanit

Kuuntelemme vielä 14.10. alkavalla viikolla kaikkia eritysryhmiä erinäisissä kokouksissa ja katsomme läpi saamamme palautteen, jonka pohjalta julkaisemme asiaan liittyvän erillisen ohjeistuksen.

22. Milloin pääsemme tutustumaan uuteen järjestelmään?

Järjestelmää testataan lokakuussa ja heti marraskuun alussa alkavat ”Ensiapukoulutus uudistuu” -kiertuetilaisuudet sekä kouluttajille että kouluttajaorganisaatioille. Kaikista tilaisuuksista lähetetään myös webinaari ja tilaisuudet tallennetaan.

Pääset tutustumaan tilaisuuksiin ja ilmoittautumaan mukaan tästä linkistä.

-----------------------------------

 

30.9.2019 julkaistut vastaukset kysymyksiin.

1. Minkälainen uudistus Punaisen Ristin ensiapuohjelmiin tulee?

V: Uudistus perustuu kumppaneidemme ja asiakkaidemme tahtotilaan kehittää ensiapuohjelmiamme kokonaisvaltaisesti. Haemme hyötyjä sekä asiakkaille että kouluttajille. Uudistuksen taustalla vaikuttaa yhteiskunnan digitalisoituminen, jossa lähes kaikki maamme työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvät pätevyys- ja sertifiointijärjestelmät siirtyvät sähköisiksi, näin tapahtuu myös ensiapukoulutuksille.

Yhden osa-alueen kehittämisen sijaan on järkevää katsoa kokonaisuutta. Punainen Risti Ensiapu tähtää ensiapukoulutusten edelläkävijäksi kansainvälisen vertailun kestävillä mittareilla. Tärkeimmät muutokset aiempaan liittyvät:

a) ensiavun pätevyysrekisterin siirtyminen sähköiseen muotoon, jolla ratkaisemme nykyisen "kadonnut kortti" -tilanteen. Jatkossa asiakas pääsee tarkastamaan oman pätevyytensä tilan ja tilaamaan tarvittaessa uuden kortin kadonneen tilalle.

b) asiakkaiden toiveeseen tasalaatuisemmasta koulutuksesta. Sertifioimme Punaisen Ristin todistuskoulutukset, jonka kautta ensiapukoulutusten laatu nousee, ja mikä heijastuu asiakkaiden luottamukseen ensiapukoulutuksista.  

c) siihen, että tarjoamme kumppaneidemme kanssa yhdistelmäkoulutuksia (verkko + lähikoulutus), mikä on kauan kaivattu uudistus työelämässä. Yhdistelmäkoulutukset mahdollistavat muun muassa yksilöllisen oppimistahdin teoriaosuudessa sekä säästää aikaa.

2. Olen ensiapukouluttaja. Miten muutos vaikuttaa minuun?

V: Järjestelmäuudistus helpottaa koulutusten järjestämistä ja oman liiketoiminnan kehittämistä ja hoitamista valtavasti, sillä se vähentää paperien pyörittelyä. Lisäksi uudistuksessa on huomioitu kaikki uudet tietosuojavaatimukset.

Käytännön tasolla isoin muutos on siinä, että kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ajetaan sähköisen koulutusportaalin kautta järjestelmään, jolloin kurssilaista tulee merkintä sähköiseen pätevyysrekisteriin.

Osallistuthan joko verkossa tai paikan päällä marraskuun Ensiapukoulutus uudistuu -kiertueelle. Katso ajankohdat vasemmalta valikosta kohdasta: tapahtumat.

3. Koska uudistus tapahtuu

V: Uudistus tapahtuu Punainen Risti Ensiavun strategian mukaisesti asteittain vuoden 2019 aikana. Tiedotamme uudistuksen askeleista sitä mukaan, kun asiat valmistuvat. Kaikki nykyiset toiminnot jatkuvat samaan malliin 31.12. asti. Uudistukseen pääsee tutustumaan muun muassa selaamalla uutiskirjeitä "uutiset" -osiossa.

Osallistuthan joko verkossa tai paikan päällä marraskuun Ensiapukoulutus uudistuu -kiertueelle. Katso ajankohdat vasemmalta valikosta kohdasta: tapahtumat.

4. Koska uudistus on valmis?

V: Ei periaatteessa koskaan, sillä maailma muuttuu koko ajan. Visioimme jo parin vuoden päähän eteenpäin siitä, mitä digitaalisuus esimerkiksi verkko- ja lähijaksoon tuo.

Ensimmäinen versio uudesta järjestelmästä aloittaa toiminnan 1.1.2020. Teemme korjauksia ja parannuksia käyttäjien palautteiden perusteella, sekä teemme uusia avauksia karkeasti muutaman kuukauden välein.

5. Miksi uudistus on pakollinen?

V: Punainen Risti on Suomen johtava ensiavun asiantuntija ja kouluttaja. Jotta voimme jatkossakin vastata valtakunnallisiin sopimuksiin sekä kansainvälisen Punaisen Ristin tarkoituksenmukaisiin tavoitteisiin, tulee meidän koordinoida ja kehittää valtakunnallisia ensiapuohjelmia. Uudistuksia on tapahtunut paljon tietojen ja taitojen osalta viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta koulutusjärjestelmät vaativat vielä päivittämistä.

Uudistuksesta hyötyvät sekä kouluttajat että asiakkaat. Uudistus on pakollinen, jotta se vastaa nykypäivän standardeja. Tämä on osa suurempaa länsimaista yhteiskunnallista muutosta, jossa lähes kaikki vastaavat järjestelmät siirtyvät digiaikakaudelle.

6. Minkälaisia haasteita on vanhassa tavassa toimia?

V: Tässä on muutamia tyypillisiä haasteita, joita joudumme viikoittain ratkomaan. Uudistus tuo näihin parannuksen:

- SPR:n nimeä käytetään väärällä tavalla ensiapukoulutusten markkinoinnissa. Tästä johtuen ensiapukoulutuksiin osallistuneelle henkilölle on epäselvää, kuka ensiapukurssin on järjestänyt. Yleinen etu on se, että palautteet menevät oikeaan osoitteeseen ja asiakas vastauksen kysymyksiinsä.

- Saamme paljon palautetta, joissa kurssin järjestäjä ei ole noudattanut kurssiohjeistusta eikä toteutus vastaa luvattua palvelua esimerkiksi koulutusten sisällön tai keston osalta. On yleinen etu, että kaikki Punaisen Ristin hyväksymiin todistuskoulutuksiin osallistuneet henkilöt voivat luottaa koulutusten laatuun, riippumatta järjestäjästä. Sertifioinnin kautta saamme palveluista yhtenäisiä sekä nostettua laatua. Tästä hyötyvät ne koulutusorganisaatiot, jotka toimivat ohjeiden mukaan.

- Ensiapukoulutusten pätevyydet pitäisi saada sähköiseen muotoon, mikä helpottaa pätevyyden hallinnointia ja yhteensovittamista työpaikkojen omien järjestelmien kanssa. Uudistus tuo tähän ratkaisun.

- Työelämässä joustavuus ja ketteryys on valttia. Digitaalisten palveluiden ja verkkokoulutusten kautta teoriaosuudet koulutuksista voidaan suorittaa verkossa, joka tekee työpaikkojen työskentelystä ketteränpää.

- Uudet digitaaliset ratkaisut ovat tulleet vahvasti osaksi kaikkea nykypäivän koulutusta. Ensiapukoulutukset eivät voi tehdä tässä poikkeusta. Lähdemme kehittämään vauhdilla digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia, kuten VR-maailmaa ja muita audiovisuaalisia opetusmetodeja. Kumppanillamme Kiwalla on näissä vahvaa kansainvälistä osaamista turvallisuusalalta.

- Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä todistuskoulutuksistamme globaalisti yhteensovittavia uuden kumppanimme kanssa.

 

7. Ketkä uudistusta tekevät?

V: Uudistuksesta vastaa Punainen Risti Ensiapu. Kiwa toteuttaa kanssamme järjestelmäuudistusta. Heillä on vahva osaaminen kansainvälisten koulutusohjelmien ja -standardien rakentamisesta. Kehitystyössä on mukana tiiviisti kumppanikouluttajia, asiakasyrityksiä, eri organisaatioiden kouluttajia sekä muita tärkeitä sidosryhmiä.

8. Mikä on Kiwa?

V: Kiwa on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan toimijoista (TIC). Sertifiointi- tarkastus- testaus-, koulutus- ja teknologiapalvelut synnyttävät luottamusta asiakkaiden tuotteisiin, palveluihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. Toimintaa on useilla eri toimialoilla, ne vaihtelevat rakentamisesta ja energiantuotannosta juomaveteen, terveydenhuoltoon ja elintarvike-, rehu- ja maatalousalaan. Asiantuntija-aloihin sisältyvät johtamisjärjestelmät, yrityksen sosiaalinen vastuu ja testaukset, muiden muassa. Asiakkaat toimivat mm. tuotanto- ja prosessiteollisuudessa, palvelualoilla, julkisten ja yksityisten paikallispalveluiden aloilla sekä hallituksissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kiwa työllistää yli 4 600 henkilöä yli 100 toimipaikassa yli 40 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Lisätietoa Kiwa:sta: https://www.kiwa.com/fi/fi/tietoa-kiwasta/

9. Miten Punainen Risti Ensiapu käyttää koulutuksista saadut tuotot?

V: Punainen Risti Ensiapu -yhtiön omistavat 100 % Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit. Punainen Risti Ensiapu on osa Punaisen Ristin kokonaisuutta, sillä osakeyhtiön omistajat määrittelevät yhteisen tahtotilan ja strategian Punainen Risti Ensiavulle. Tutustu arvoihimme ja strategiaan. Mahdollinen tuottamamme voitto käytetään Punaisen Ristin kotimaan toimintaan, jossa painotuksena on erityisesti valmius- ja ystävätoiminta. Osallistumalla ensiapukoulutuksiimme olet siis automaattisesti mukana parantamassa paikallista hyvinvointia.

Tässä kaksi animaatiota, jotka selittävät Punainen Risti Ensiavun roolia osana Suomen Punaista Ristiä:
Punainen Risti, koko Suomen ensiaputoimija
Punainen Risti Ensiapu, koulutuksia meidän kaikkien parhaaksi

10. Miten koulutusportaali toimii?

V: Koulutusportaaliin kirjaudutaan joko kumppaniorganisaatio- tai kumppanikouluttajatunnuksilla. Tunnukset saa käyttöönsä, kun on allekirjoittanut uuden sopimuksen. Sopimus julkaistaan lokakuun 2019 alussa. 

Mikäli kouluttajan kouluttaminen on pienimuotoista (n. alle 100 todistusta vuodessa), voidaan sopimus tapauskohtaisesti solmia pelkästään kouluttajan kanssa, jolloin hän pääsee myös hallinnoimaan kursseja. 

11. Mitä tapahtuu ensiaputodistuksille?

V: Nykyisiä todistuksia kannattaa tilata tämän kuluvan vuoden tarpeisiin. 1.1.2020 siirrymme uuteen järjestelmään, jonka jälkeen kortteja ei enää jaeta. Koulutusportaalista lähtee postissa todistukset kurssin suorittaneille henkilöille. Toki todistukset voidaan myös tilata keskitetysti samaan paikkaan. 

Kiiretapauksissa kouluttaja voi myöntää kurssilaiselle väliaikaisen todistuksen heti kurssin päätyttyä. 

Lunastamme käyttämättömät todistuskortit takaisin 1.1.2020 alkaen kumppanikouluttajiltamme. Tästä tulee erillinen ohje joulukuussa 2019.