Mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin!

MISTÄ ON KYSE?

 • Kyseessä on Punaisen Ristin Nuorten turvatalon nuorilta nuorille -projekti. Haemme projektille Euroopan solidaarisuusjoukkojen solidaarisuusprojekti-rahoitusta, johon hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.2019. (jatkamme toiminnan tarkempaa suunnittelua hakemuksen jätön jälkeen)
 • Projekti on tarkoitus toteuttaa Myyrmäen alueella Vantaalla keväällä 2020
 • Lisää tietoa Solidaarisuusprojekteista: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/solidaarisuusprojekti
 • mukana projektissa olevien 18-30 -vuotiaiden on mahdollista rekisteröityä Euroopan Solidaarisuusjoukkoihin. Lisää tietoa: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvalistymisr...

PROJEKTIMME TAVOITTEET:

 • nuoret toimivat yhdessä heille tärkeiden asioiden edistämiseksi.
 • mahdollistaa kaikille nuorille hyvän tekeminen osana eurooppalaista perhettä, kannustaa nuoria vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä, tekemään hyviä tekoja ja muuttamaan maailmaa paremmaksi yksi teko kerrallaan.
 • vapaaehtoisvoimin tarjota nuorille, ja heidän lähiyhteisöilleen apua ja tukea heidän omissa lähiympäristöissään
 • jokainen nuori tulisi kohdatuksi ja kuulluksi

 

MITEN MUKAAN?

Mukaan haetaan kaikien ikäisiä ihmisiä, mutta etenkin nuoria 18-30 vuotiaita! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä 0406202138 /Sara

 • Mukaan suunnitteluun ja/tai toteutukseen voi tulla yhdeksi kerraksi, tai monta kertaa kuin haluaa!
 • SUUNNITTELUUN: suunnitteluvaihe on käynnissä nyt, ja jatkuu tammikuuhun 2020 saakka. Kokoonnumme ensimmäiseen yhteiseen suunnittelukokoukseen 25.9. klo16 Rekolan kartanolle, ja keräämme ideoita hakemusta varten, suunnittelemme tulevaaa projektia ja sovimme jatkosta.
 • TOTEUTUKSEEN: toteutusvaihe on tarkoitus aloittaa helmi/maaliskuussa 2020, rahoituksesta riippuen, ja jatkaa  huhtikuun 2020 loppuun saakka. Toimintaa on tarkoitus toteuttaa joka maanantai Myyrmäen Vantaa-infossa klo16-18.15 välisenä aikana, ja mahdollisuuksien mukaan jalkautua Myyrmäen lähiympäristöön kohtaamaan alueen nuoria.
 • Keväällä 2020 vuoroihin voi ilmoittautua oman aikataulun mukaan. Vuoro alkaa klo 16 ja päättyy klo18.15, mutta vuoroon voi tulla myöhemminkin/lähteä aikaisemmin. Vapaaehtoinen saa vuorossa välipalan, sekä työnohjausta tarpeen mukaan.