Vapaaehtoiskysely 2019

Suuri kiitos vapaaehtoiskyselyyn 2019 vastanneille!

Teemme laajan vapaaehtoiskyselyn kolmen vuoden välein: saamme kyselystä arvokasta tietoa vapaaehtoistemme tyytyväisyydestä, motivaatiosta, viihtymisestä sekä tällä kertaa myös ajatuksista tulevaisuuden vapaaehtoistyöstä. Tällä kertaa vastaajia oli liki 2700 henkeä.

Kyselyn perusteella mukana toiminnassa olevat vapaaehtoisemme ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä toimintaamme ja viihtyvät vapaaehtoisena. Yleisarvosanaksi saimme tyytyväisyyteen 8+, viihtymiseen 9- ja tulevaisuuteen 8+. Olemme näistä tuloksia hyvin iloisia.

Kyselystä nousi kuitenkin esiin myös toiminnan kehittämisen paikkoja: joukossamme on vapaaehtoisia, jotka tuntevat, että heidän työtään ei arvosteta ja heidän antamaansa palautetta ei kuulla. Vaikka nämä henkilöt ovat määrällisesti pieni vähemmistö, heidän viestinsä meille on tärkeä.  Jatkossa meidän tulee myös kiinnittää huomioita toiminnan ja ohjeistuksen selkeyteen sekä varmistaa, että vapaaehtoisillamme on tarvittava perehdytys ja tuki heidän vapaaehtoistehtäväänsä. Yhteinen tehtävämme on myös satsata osastojen ilmapiirin ja yhteistoiminnan kehittämiseen sekä tarjota lisää lyhytaikaisia vapaaehtoismahdollisuuksia. Uudet vapaaehtoiset ovat toimintamme jatkuvuuden ja elinvoiman mahdollistajia. Meidän tulee varmistaa heille sujuva pääsy mukaan toimintaan.

 Pyysimme kyselyssä vapaaehtoisiamme kuvaamaan vapaaehtoistoimintaamme kolmella sanalla: sivun kuvassa ovat nämä sanat ”pilveksi” sijoitettuna.