OSAAMISMERKKI

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Kouluttajapäivät 2020"

Yksi koulutusjärjestelmän keskeisiä kehittämisalueita on koulutuksissa, toiminnassa ja tehtävissä kertyneen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisältöjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen huomioidaan mm. siten, että määrittelemme selkeästi ja konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen perustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot – eli luomme oikeastaan samalla pohjaa ja kriteeristöä myös digitaalisille osaamismerkeille!

Eikö diplomi ja hihamerkki enää riitä?

Digitaaliset osaamismerkit ovat laajeneva ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon monipuolisemmin kuin vanhoilla kunnon paperitodistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseilla. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja helposti verkon ja sosiaalisen median kautta. Se voi olla erinomainen mahdollisuus merkin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa. Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista kuten merkin kuvaus, osaamiskriteerit, myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen Risti) sekä merkin voimassaoloaika. Merkkiin on mahdollista liittää myös vastaanottajan omia todisteita osaamisestaan. Osaamismerkki on siis tunnustettu (sertifioitu) todiste ja se kertoo saajan osaamisen lisäksi osaamisen tunnustajasta (kuten Suomen Punainen Risti…) ja kriteereistä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydessä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muille. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä ns. digitaaliseen osaamispassiin, jonka kautta niitä on helppo näyttää ja jakaa muille.

Nyt testaamme kouluttajan osaamismerkkiä

Ensimmäinen testiryhmämme on kouluttajapätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Jos sinulla on kouluttajapätevyys voimassa, voit hakea ja testata merkkiä seuraavan linkin kautta: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/PXPJ1HaNMHa1JK/apply

Merkkiä testataan joulu-helmikuun ajan ja merkkiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testaukseen ja saatuun palautteeseen perustuen laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuoden mittaan myös muihin toimintamuotoihin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi