Verkkoauttamisesta juttu Koivukylän Lähisanomissa 4/2019

Sekasin-chat - nuorten auttamista netissä (Koivukylän Lähisanomat 4/2019. linkki alkuperäiseen julkaisuun)

Eija Ahola

SPR:n turvatalosta Rekolan kartanolla on muodostunut vuosien varrella monipuolinen nuorten ja heidän perheidensä tuen ja avun keskus, jolla on vahva kehittämispainotus. Nuorten tilapäismajoituksen lisäksi toimintoja ovat muun muassa Sekasin-chat, nuorten itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvä hanke, unirytmin palautus sekä nuorten auttaminen Dixissä. Tyypillistä turvatalon toiminnassa on joustavuus, tavoitettavuus ja laajat toiminta-ajat.

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskusteluapu, joka tukee nuorten mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat luo toivoa jokaiselle nuorelle ja auttaa ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Chat on auki vuoden joka ikinen päivä ma-pe klo 9-24 ja la-su klo 15-24.

Toiminta on alkanut maaliskuussa projektirahoituksella. Hanke kestää kolme vuotta. Siinä on mukana yhteensä 18 organisaatiota, pääasiassa sosiaalialan järjestöjä. Suuri vastuu on tässä vaiheessa SPR:n Nuorten turvatalolla ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:llä, joka koordinoi hanketta. Hanketta on edeltänyt vastaavanlainen pienimuotoisempi chat. Nyt on tarkoitus rakentaa koko valtakuntaa kattava verkosto. Nuorten turvatalon toiminnanjohtaja Pekka Väänänen kertoo monialaisen ja moniammatillisen verkoston rakentamisen olevan mielenkiintoista ja haastava, kun siihen vielä yhdistetään suuri vapaaehtoisten joukko. Rahoittajatahojakin on monta, suurimpana valtio. Hankkeessa on kahdeksan työntekijää, joista verkkotyöntekijöitä on viisi, muut toimivat hallinnossa. Lisäksi monien mukana olevien järjestöjen työntekijöiden työpanosta on hankkeessa. Vapaaehtoisia on runsaasti. Kaiken kaikkiaan chatin tunnuksia on annettu koko maassa noin 700. Väänäsen roolina on kehittämistyö, mm. nettiin tuleva laaja koulutus- ja perehdytysohjelma.

Vuonna 2018 yhteydenottoja oli 100 000, joista 15 000 pystyttiin vastaamaan. Eli chatissa on jonoa. Lisäresurssit auttavat asiaa. Hankkeen tavoite on, että 2025 yksikään nuori ei jäisi yksin pahan olonsa kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi lisätään vapaaehtoisten määrää.

 

Millaisissa asioissa nuoret ovat yhteydessä?

Chatin verkkotyöntekijät haluavat erityisesti korostaa toiminnan matalaa kynnystä. Tärkeää on, että lapsi tai nuori voi ottaa yhteyttä mistä tahansa asiasta, josta siinä elämäntilanteessa on huoli tai hätä. Verkkotyöntekijöiden mukaan yhteydenottojen syiden kirjo on laaja, muun muassa ihmissuhteet, masennus, päihteet, seurustelu, opiskelu, seksuaalisuus, lähisuhdeväkivalta, yksinäisyys. Myös ilmastoahdistus näkyy yhteydenotoissa. Nuoret saattavat vaikeuksissaan kuormittaa kavereitaan liiaksi ja se ahdistaa. Nuori on voinut ottaa liikaa vastuuta kaveristaan. Chatissa on purettu näitäkin ongelmia. Kesäaikana korostuu yksinäisyys, vanhemmat ovat töissä, kaverit lomalla. Ongelmat eivät suinkaan ole aina suuria, mutta sillä hetkellä ne voivat painaa mieltä ja niistä nuori haluaa keskustella jonkun turvallisen aikuisen kanssa. Keskustelun kesto on 45 min kerralla. Chat on tarkoitettu 10-29 vuotiaille. Kyse ei ole terapiasta.

Luottamuksen synnyttäminen on keskeinen asia kaikissa mielenterveyttä koskevissa palveluissa, niin chatissakin. Ensin nuorella voi olla pieni juttu ja luottamuksen synnyttyä haastavampia ongelmia voi tulla esille. Chatissä tuetaan terapiassa olevia jatkamaan, kesän aikana kannatellaan niitä, joilla on terapiassa tauko, kertoo verkkotyöntekijä. Nuorten kokemukset otetaan todesta. Hän saa tuntea, ettei ole yksin ja asioille voidaan aina tehdä jotakin. Tarvittaessa nuori ohjataan eteenpäin.

 

Anonyymius verkkoauttamisen etu

Haastatellut verkkotyöntekijät eivät halua nimiään julkisuuteen, vaan he esiintyvät pelkästään verkkotyöntekijöinä. He perustelevat valintaa sillä, että nuorten on helpompi ottaa yhteyttä, eivätkä nuoret kiinnity vain yhteen työntekijään. Nuorillekin on tärkeää, että he voivat olla chatissa nimettöminä.

Erilaiset digitaaliset palvelut ovat tulleet avuksi, kun nykyiset mielenterveyspalvelut eivät riitä tai ne ovat hankalasti tavoitettavissa tai asiakas haluaa pysyä anonyyminä. Digipalvelut ovat nuorten helposti tavoitettavissa. Nuoria chatissa auttavat monien alojen ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Chatia voi tehdä myös etänä kotoa käsin.

Verkkotyöntekijän mukaan anonyymius on nuorille tärkeää ja on helpompi ottaa yhteyttä netissä kuin mennä koulukuraattorin luokse, kun muut näkevät, minne olet menossa. Chatissa luottamuksen synnyttyä nuori saattaa avautua asioista, joista hän ei ole kertonut omalle terapeutilleen, vaikka on käynyt siellä jo pidempään. Nuorta kannustetaan myös kertomaan asioista omalle terapeutille tai koulupsykologille.

 

Järjestöjen kasvava rooli vaativissa toiminnoissa

Sekasin-chatin ja turvatalon kaltaisista toiminnoista voisivat monet julkiset palvelut ottaa esimerkkiä: laajat toiminta-ajat myös viikonloppuisin, nopea pääsy keskustelemaan asiantuntijan kanssa, joustavuus, työntekijöiden palveluasenne. On aivan käsittämätöntä, että nuorten mielenterveyspalvelut, mm. terapiat, ovat kesällä pitkällä tauolla, juuri silloin kun muukin tuki koulujen lomien takia on vähäistä. Sama koskee myös monia muita nuorten palveluja ja toimintoja. Lomien aikana nekin on ajettu alas tai suljettu. Toivoa sopii, että hankekauden jälkeen Sekasin-chatin hyvät käytännöt siirtyvät normaaliksi toiminnaksi ja henkilöstöresurssit turvataan pysyvästi. Nuoret ovat sen ansainneet.

 

Vapaaehtoiset toiminnan kulmakivi – arvostus näkyy

Nuorten turvatalolla on pitkäaikainen kokemus yhdistää ammattilaiset ja vapaaehtoiset toimimaan yhdessä, näin myös Sekasin-chatissä. Kynnys tulla mukaan on matalalla ja perehdytys on hyvin järjestetty. Vapaaehtoisia koulutetaan ja vaativassa toiminnassa mahdolliset mieltä painavat asiat puretaan illan päätteeksi yhdessä ammattilaisten kanssa keskustelemalla. Myös työnohjaus on järjestetty. Vantaalla päivystys tullaan tekemään pääasiassa vapaaehtoisvoimin siten, että työntekijä toimii tukena.

 

Kiinnostaako vapaaehtoisena toimiminen?

Jos sinua kiinnostaa vapaaehtoisuus Sekasin-chatissä ja Nuorten turvatalon eri tehtävissä tai haluat tietää lisää toiminnasta, niin ote yhteyttä Sara Jesseniin: Vantaan Nuorten turvatalo hakee jatkuvasti uusia ihmisiä mukaan toimintaan; haastatteluja ja perehdytyksiä järjestetään pitkin vuotta.

Yhteystiedot: sara.jessen@punainenristi.fi, puh. 040 620 2138 tai turvatalo.vantaa@punainenristi.fi, puh. 09 871 4043.

Lähteet: Juttua varten on haastateltu SPR:n Vantaan turvatalon toiminnanjohtaja Pekka Väänästä ja kahta verkkotyöntekijää. SPR:n ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n nettisivut.