Ensiauttajien suojavarusteissa ja työturvallisuudessa puutteita

Kolmen ensivastetoimintaa toteuttavan järjestön, Suomen Punaisen Ristin, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön – yhteinen ensivasteen koulutusyhteistyö on alkanut vuonna 2012. Yhteistyö tiivistyi siten, että kaikki ensivastetta tekevät tahot on koulutettu vuoden 2013 jälkeen samalla opetuspaketilla. Työryhmä on mm. toteuttanut yhteisen ensivastelomakkeen sekä ollut ohjaamassa Ensiauttajan taskuoppaan valmistumista.

Työryhmä päätti kartoittaa ensiauttajien nykyistä suojavarustusta, ohjeistusta ja koulutusta. Kyselypyyntö meni toimijoille pääsääntöisesti sairaanhoitopiirien kirjaamojen kautta.

Ensivastetoiminnan yhteistyöryhmä laati kyselyn tuloksista yhteisen tiedotteen, joka löytyy tämän uutisen liitteenä.

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että monta asiaa on hyvin, kuten heijastinliivien tai muun heijastavan asun käyttömahdollisuus sekä riittävästi suojakäsineitä. Erityisen ilahduttavaa on, että ensiauttajien tiedossa on, miten pitää toimia henkisesti kuormittavan tilanteen sattuessa kohdalle. Paljon on kuitenkin vielä parannettavaa, sillä ensiauttaja tavoittaa usein porrastetussa ensihoitojärjestelmässä ensimmäisenä hätätilapotilaan, harva-alueella pääsääntöisesti aina ennen päätoimista ammattihenkilöstöä. Kaikki se työ, millä ensiauttajien työturvallisuutta pyritään parantamaan, on enemmän kuin suotavaa.

Liitetiedostot: