Etäkielikahvila - Online Language Cafe

"Etäkielikahvila tapaa Teamsissä - Language Cafe meets in Teams"

Vapaaehtoisena tuet maahan muuttaneita suomenkielen opinnoissa sekä ohjaat yhdessäoloa, kuuntelet ja keskustelet, kannustat ja innostat. Sinulta ei edellytetä opettajan taitoja. Riittää, että haluat auttaa ja motivoida osallistujia oppimaan suomenkieltä. Kielikahvila kokoontuu Teamsin välityksellä maanantai-iltaisin. Lisätietoja saat kerhon koordinaattorilta Sannilta kielikerho.ruissalo@rednet.redcross.fi 

Kaikki monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Suosituksena on, että vapaaehtoistoimintaan mukaan tulevat vapaaehtoiset osallistuvat infotilaisuuteen monikulttuurisuustoiminnasta ennen toimintaan mukaan tuloa.

Lisätietoja SPR/Varsinais-Suomen piirin järjestämistä kursseista löytyy täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/66/events

***

If you are interested in learning Finnish in online environment, please be in contact with Language Cafe coordinator Sanni kielikerho.ruissalo@rednet.redcross.fi  The Cafe meets in Teams.