Terveyden edistämisen kouluttajakoulutus

20. - 21.11.2021
Sinustako kouluttaja terveysneuvontaan tai päihdetyöhön? Kouluttajat toimivat vapaaehtoisina kouluttaen terveyden edistämisestä kiinnostuneita. He voivat erikoistua terveysneuvontaan, jolloin kouluttavat esimerkiksi Terveyspiste-toimijoita tai päihdetyöhön, jolloin kouluttavat SPR:n päihdetyön peruskursseja (Varhainen Puuttuminen, moduulit tai Päihdeneuvoja). Tulevina vuosina on mahdollisuus erikoistua vielä seksuaaliterveystyöhön. Jos kiinnostut, ota yhteyttä piirisi terveydenhuollon vastuuhenkilöön! https://rednet.punainenristi.fi/node/31583
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Järjestäjä: 
Suomen Punainen Risti, keskustoimisto

Terveyden edistämisen kouluttajakoulutuksen ennakkotehtävänä on suorittaa SPR:n terveyden edistämisen verkkoperehdytys. Päihdetyön koulutukseen ennakkovaatimuksena on päihdetyön Varhaisen Puuttumisen koulutuksen suorittaminen ja terveysneuvontaan erikoistuvan pitää olla terveydenhuollon ammattilainen.
Varsinaisen kouluttajakoulutuksen ensimmäinen osa on verkkokurssi SPR-tietoudesta (lähinnä itseopiskeluaineisto netistä), sitten välineosa, jossa saa valmiuksia kouluttamiseen ja sisältöosa, jossa saa valmiuksia omaan painotukseen. 
Liitteenä kurssin mainos, josta saat myös lisätietoja kurssi rakenteesta.

Koronatilanteesta riippuen koulutukset ovat lähi- tai etäopetusta.

Liitetiedostot: