Valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään 13.9.2019

Tapaturmapäivän taustaa

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet tapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. Tapaturmien ehkäisyverkosto tuottaa tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tapaturmapäivänä on kampanjoitu monilla eri teemoilla vuodesta 1995 alkaen. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta yhteistyössä muiden Tapaturmien ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampanjan tavoitteena on tänä vuonna herätellä erityisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liikenteessä. Kampanja nostaa esiin etenkin syksyyn liittyviä tapaturmariskejä ja keinoja niiden välttämiseksi. Tapaturmakuolleisuus on työikäisillä miehillä korkeampi kuin samanikäisillä naisilla. Miehillä on jopa viisinkertainen todennäköisyys kuolla tapaturman seurauksena verrattuna naisiin.

Vinkkejä Tapaturmapäivän kampanjaan osallistumiseen kampanjaviikolla 37

  • Testatkaa turvallisuustietojanne ja -taitojanne tapaturmatestillä ja vinkatkaa testistä muille.
  • Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit. Yleinen kodin turvallisuuden tarkistuslista sekä päivitetyt lasten ja iäkkään tarkistuslistat löydettävissä verkkosivuilta.
  • Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapaturmien ehkäisystä (ohje ja diat alla).
  • Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/55140.
  • Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä ja arjen turvallisuudesta somessa hashtagilla #ethänkikkaile #tapaturmapäivä. Löydät muun muassa kampanjavideon ja jakomateriaalit osoitteesta tapaturmapaiva.fi.

Lisätietoja tapaturmien riskien hallinnasta löytyy osoitteista www.tapaturmapaiva.fi ja www.kotitapaturma.fi

Saara Aakko, Terveyden edistämisen suunnittelija, saara.aakko@punainenristi.fi, 0404806973