Oulun piirin alueellisten toiminnantarkastajien koulutus

5.10.2019
10:00 - 17:00
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Hinta: 
Maksuton
Järjestäjä: 
SPR Oulun piiri ja Keskustoimisto

Punaisen Ristin maine ja kansalaisten luottamus toimintaamme kohtaan on kaikkien järjestöyksiköiden yhteinen menestystekijä. Tähän liittyen tarkastusjärjestelmän toteutustapaan on viime vuosina kiinnitetty huomiota. Osastojen toiminnantarkastus on keskeinen osa tarkastusjärjestelmää. Tavoitteena on puolueeton ja osastoa tukeva toiminnantarkastus. Osastojen toiminnantarkastusten yhdenmukaistamiseksi Oulun piiri rekrytoi ja koulutti viime syksynä alueellisia toiminnantarkastajia osastojen käytettäväksi.

 

Haemme nyt lisää vapaaehtoisia tähän mielenkiintoiseen ja uudenlaiseen alueellisen toiminnantarkastajan tehtävään. Oulun piiri yhdessä Keskustoimiston kanssa antaa toiminnantarkastajille koulutuksen, tuen, materiaalit ja ohjeistuksen. Suoritetuista toiminnantarkastuksista piiritoimisto maksaa kulukorvauksen.

Järjestämme koulutuksen toiminnantarkastajiksi haluaville Oulussa 5.10.2019 klo 10-17.

 

Koulutus on avoin kaikille toiminnantarkastajaksi sopiville (Asetus SPR:stä 20§) ja kiinnostuneille. Tehtävään soveltuvat jo toiminnantarkastajina toimivat, mutta myös alaa opiskelevat tai muutoin talous- tai hallinnollisista asioista kiinnostuneet. Punaisen Ristin toiminnantarkastajilta edellytetään sitoutumista järjestön periaatteisiin ja sääntöihin. Järjestön jäsenyyttä ei edellytetä. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti niitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan toiminnantarkastajiksi. Koulutus on maksuton sisältäen kahvin ja lounaan. Matkakulut korvataan vapaaehtoisten kulukorvaussuositusten mukaisesti.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Alueellisten_toiminnantarkastajien_koulutus_6306

Lisätiedot: Järjestötyönsuunnittelija Teemu Alapeteri, teemu.alapeteri(at)redcross.fi, puh. 040 158 7198.

Koulutuksen järjestämisessä mukana: