Käyttäjätasot

 
Jokainen Omaan käyttäjäprofiilin luonut ja kirjautunut käyttäjä on automaattisesti käyttäjätasoltaan järjestelmän peruskäyttäjä.
 
Tämän lisäksi osaston vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöillä on kaksi käyttäjätasoa, joilla saa osaston hallintanäkymän käyttöoikeuden. Ystäväkoulutuksen merkitsemistä varten tarvitaan Ystäväkouluttajan käyttäjätaso.
 
Oikeat käyttäjätasot antavat käyttöönoton aluksi piirin pääkäyttäjä tai aloitustyöpajan tai koulutuksen vetäjä. Käyttäjätason muutoksesta tulee ilmoitus viesteihin Omassa.
 
Osaston vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöillä on kaksi käyttäjätasoa, jotka perustuvat osaston vapaaehtoisten J1- ja J2-korteilla ilmoitettuihin rooleihin.
 
 
Osaston vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöitä ovat mm. osaston puheenjohtaja ja eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt ja ryhmänvetäjät.
 
Oikeat käyttäjätasot kullekin vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilölle antaa piirin pääkäyttäjä tai muu työntekijä osaston ottaessa Oman käyttöönsä.
 
Käyttäjätasojen määrittämisen jälkeen nämä käyttäjät saavat näkyviin osaston hallintanäkymän.
 
Osastojen vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöiden tehtäviä Omassa ovat mm. käyttäjäprofiilin luoneiden vapaaehtoisten vastaanotto ja toimintaryhmien hallinta.
 
Vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöiden on muistettava tietosuojan velvoittama vastuu, joten katso vain tietoja, joiden tarkasteluun on perusteltu syy. Toimistasi järjestelmässä jää sähköinen jälki.