Humanitaarisen oikeuden teemakurssi: Lapset ja sota

21.9.2019 9:30 - 22.9.2019 14:30
Tiedätkö miten sodan oikeussäännöt suojaavat lapsia? Mitä säännöt sanovat lapsisotilaista? Miten Punainen Risti auttaa sodan jalkoihin jääneitä lapsia?
Sijainti:
Poukamantie 105, 70420, Kuopio
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Hinta: 
SPR:n jäsenet 20 €, muut 45 €
Järjestäjä: 
Suomen Punainen Risti, Kuopion osasto

Teemakurssilla saadaan perustietoa humanitaarisesta oikeudesta ja Punaisesta Rististä. Näkökulmana on erityisesti lasten asema konfliktissa. Kurssi koostuu lauantain koulutuspäivästä ja sunnuntain käytännön harjoituksia sisältävästä rastipäivästä.

 

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka eivät osallistu sodankäyntiin. Oikeussääntöjen ydinajatuksena on, että sotatoimet voi suunnata vain sotilaallisiin kohteisiin. Kansainvälinen yhteisö on valtuuttanut Punaisen Ristin suojelemaan ja auttamaan sodan jalkoihin jääneitä siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita sotilaita. Tämä mandaatti on kirjattu Geneven sopimuksiin.

Liitetiedostot: